A munkavédelemről röviden

Hogyan biztosítható egy munkaeszköz kockázatmentes használhatósága

Rendszeres ellenőrzés, időszakos biztonsági felülvizsgálat, karbantartás, felújítás a kor technikai színvonalának megfelelően.
A hiba elhárítására hozott intézkedés nem csökkentheti a meghibásodás előtti biztonsági állapotot.
A gyártó használatra vonatkozó (magyar, vagy a munkavállaló által értett nyelvű) előírásait minden esetben be kell tartani.
Ha az elvárható biztonsági állapot nem tartható fenn, a munkaeszközt selejtezni kell.

A munkavégzés hatókörében tartózkodók

Alvállalkozók

Takarítók

Saját, vagy külső karbantartó szolgálat

Szállítók

Látogatók

Hallgatók, tanulók, gyakornokokJárókelők

Szolgáltatást igénybe vevők, ügyfelek, fogyasztók, vásárlók, betegekVeszélyhelyzeti szolgáltatók (mentők, tűzoltók, rendőrség)

A munkavédelem szakterületei

Munkabiztonság: A munkkahelyi balesaetek megelőzése, a  baleseti kockázatok mérséklése.

 

Munkaegészségügy:

Munkahigiéné: A munkakörnyezet kóroki, vagy kockázati tényezkőinek feltárása (kémiai, fizikai, biológiai és pszichoszociális  kockázati  tényezők)

Foglalkozás-egészségügy: A munkahkelyi egészségkárosodások megelőzése                                           a  munkaköri és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata  és  véleményezése.

A két szaktevékenységi terület együttmüködik amnka  humanizálása, a munkakörnyezet és a munkaszervezés ergonómiai követelmé yeinek kialakítása során.

 

Szociális munkavédelem: Magában  foglalja a kiemelt csoportok  (nők, fiatalkorúak, terhes nők) védelmét, a munkaidő és  pihenőidő védelme szabályait.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés általános követelményei

Munkahely, létesitmény, techknológia munkaeszkköz, anyag, energia, egyénivédőedszköz tervezése, kivitelezése, használatba vétele ésüzemeltetése, előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása  csak a munkavédelemre vonatkozó szabályokban  meghatározott, követelmények megtartásával történhet.

 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató  pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkaválalónak nem  adhat.