A munkavédelemről röviden

Rendszeres ellenőrzés, időszakos biztonsági felülvizsgálat, karbantartás, felújítás a kor technikai színvonalának megfelelően.
A hiba elhárítására hozott intézkedés nem csökkentheti a meghibásodás előtti biztonsági állapotot.
A gyártó használatra vonatkozó (magyar, vagy a munkavállaló által értett nyelvű) előírásait minden esetben be kell tartani.
Ha az elvárható biztonsági állapot nem tartható fenn, a munkaeszközt selejtezni kell.

Alvállalkozók

Takarítók

Saját, vagy külső karbantartó szolgálat

Szállítók

Látogatók

Hallgatók, tanulók, gyakornokokJárókelők

Szolgáltatást igénybe vevők, ügyfelek, fogyasztók, vásárlók, betegekVeszélyhelyzeti szolgáltatók (mentők, tűzoltók, rendőrség)

Munkabiztonság: A munkkahelyi balesaetek megelőzése, a  baleseti kockázatok mérséklése.

 

Munkaegészségügy:

Munkahigiéné: A munkakörnyezet kóroki, vagy kockázati tényezkőinek feltárása (kémiai, fizikai, biológiai és pszichoszociális  kockázati  tényezők)

Foglalkozás-egészségügy: A munkahkelyi egészségkárosodások megelőzése                                           a  munkaköri és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata  és  véleményezése.

A két szaktevékenységi terület együttmüködik amnka  humanizálása, a munkakörnyezet és a munkaszervezés ergonómiai követelmé yeinek kialakítása során.

 

Szociális munkavédelem: Magában  foglalja a kiemelt csoportok  (nők, fiatalkorúak, terhes nők) védelmét, a munkaidő és  pihenőidő védelme szabályait.

Munkahely, létesitmény, techknológia munkaeszkköz, anyag, energia, egyénivédőedszköz tervezése, kivitelezése, használatba vétele ésüzemeltetése, előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása  csak a munkavédelemre vonatkozó szabályokban  meghatározott, követelmények megtartásával történhet.

 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató  pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkaválalónak nem  adhat.

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok