Segédlet a tûzoltó készülék kiválasztásához
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat elõírása szerint a létesítményekben az ott keletkezõ tûz oltására alkalmas, a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítõ tûzoltó készüléket kell elhelyezni.
A jelenleg gyártott tûzoltó készülékekre érvényes szabvány az MSZ EN3. (Új létesítményekbe kizárólag MSZ EN 3 szerinti készülékek helyezhetõk el).
Hogy az egyes területeken milyen oltóanyagú és oltásteljesítményû készülékeket lehet alkalmazni, az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.
Tûzveszélyességi osztály
OTSZ 56 § (1) bek. szerinti követelmény
A-B
minden megkezdett 50 m2 alapterület után 1-1 db
C
minden megkezdett 200 m2 alapterület után, de legalább szintenként 1-1 db
D
minden megkezdett 600 m2 alapterület után, de legalább szintenként 1-1 db
E
szükség szerint
Tûzveszélyességi osztályok:
-
- A - Fokozottan tûz és robbanásveszélyes
-
- B - Tûz és robbanásveszélyes
-
- C - Tûzveszélyes
-
- D - Mérsékelten tûzveszélyes
-
- E - Nem tûzveszélyes
A tûzoltás szempontjából alkalmas tûzoltó készülék kiválasztásához az éghetõ anyag fizikai és égési jellemzõi alapján meghatározott tûzosztályok (MSZ EN2) nyújtanak eligazítást.
A
tûzosztály:
szilárd, általában szerves eredetû olyan anyagok tüze, amelyek lángolás és/vagy parázslás kíséretében égnek (pl. fa, papír, szén, szalma)
B
tûzosztály:
folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok (olvadékok) tüzei
C
tûzosztály:
éghetõ gázok tüzei
D
tûzosztály:
fémek, fémötvözetek tüzei
Az oltóanyagok és alkalmazhatóságuk
Oltóanyag
A tûzosztály:
B tûzosztály:
C tûzosztály:
D tûzosztály:
víz