A tevékenységi körével összefüggésben a gazdálkodó szervezetnek gondoskodnia kell a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről. Ezen építmények, szabadterek, berendezések biztonságát, a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések mindenkori működőképességét szolgálják. A következő táblázat az előforduló tűzvédelmi felülvizsgálatokat tünteti fel (függetlenül attól, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban van-e érintett terület).

Sor-szám

Feladat

Határidő

Felelős személy

Jogforrás

1.    

A használatbavételi engedély birtokában kereskedelmi tevékenység esetén a működési engedély beszerzése

Tevékenység megkezdése előtt

Vezető

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet

2.    

A használatbavételi engedély birtokában ipari és szolgáltató tevékenység esetén a telepengedély beszerzése

Tevékenység megkezdése előtt

Vezető

 80/1999. (VI. 11.) Korm. r.

3.    

Gondoskodás a jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról

Folyamatos

Vezető

1996. évi XXXI. tv. 18. § (1) bek.

4.    

Gondoskodás a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételéről

Folyamatos

Vezető

1996. évi XXXI. tv. 18. § (1) bek.

5.    

 A tűzjelzés lehetőségét az OTSZ-ben meghatározott létesítményből biztosítani kell

Folyamatos

Vezető

1996. évi XXXI. tv. 5. § (4) bek.

6.    

A tűz oltásában és a mentési munkálatokban közre kell működni, járművel, eszközzel, felszereléssel, anyagokkal, amennyiben a tűzoltás vezetője igényli

Haladéktalanul

Vezető

 1996. évi XXXI. tv. 7. §

7.    

  A létesítmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi készüléket, berendezést, technikai eszközt üzemképes állapotban kell tartani

Folyamatos

Vezető

 1996. évi XXXI. tv. 18. § (2) bek. a)

8.    

  A létesítmény közvetlen tűzvédelmét szolgáló oltóvíz és egyéb oltóanyag biztosításáról való gondoskodás

Folyamatos

Vezető

 1996. évi XXXI. tv. 18. § (2) bek. a)

9.    

  Be kell jelenteni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a tűzoltást befolyásolják (út, közművezeték elzárása, egyéb meghibásodás)

Haladéktalanul

Vezető

 1996. évi XXXI. tv. 6. §

10. 

  A tűzoltóság részére a helyszíni gyakorlatok megtartásának lehetővé tétele és az abban való közreműködés

Előzetes egyeztetés alapján

Vezető

 1996. évi XXXI. tv. 18. § (2) bek. b)

11. 

  Tűzvédelmi szabályzat készítése

A tevékenység megkezdése előtt

Vezető

 1996. évi XXXI. tv. 19. § (1) bek. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

12. 

 Ideiglenes szabályzat készítése - tartós próbaüzem esetén - legfeljebb 6 hónapos időtartamra

A próbaüzem megkezdése előtt

Vezető

 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 1. §

 

 

23

Igazolás kiadása a kötelező továbbképzésről amennyiben a gazdálkodó szervezet, egyben a tűzvédelmi szakvizsga oktatás és továbbképzés szervezője is.

5 évenként

Vezető

 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet 5. §

24

Amennyiben a gazdálkodó szervezet, egyben a tűzvédelmi szakvizsga oktatás szervezője is, a szakvizsgáról jegyzőkönyv és nyilvántartás készítése, a dokumentumok megőrzése

6 év

Vezető

 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet 6. §

25

 A létesítményi tűzoltóság létrehozása és fenntartása

Tevékenység megkezdése előtt, illetőleg működő létesítmény esetén a jogszabályban foglalt feltételek megvalósulása esetén

Vezető

 1996. évi XXXI. tv. 35. §
118/1996. (VII. 24.) Korm. r. 2. §

26

A létesítmény tűzoltási tervének elkészítése

Tevékenység megkezdése előtt

Létesítményi tűzoltóság

 118/1996. (VII. 24.) Korm. r. 1. §

27

A létesítményi tűzoltóság erő és eszközállományának fenntartása

Folyamatos

Létesítményi tűzoltóság fenntartója

 118/1996. (VII. 24.) Korm. r. 2. §

28

Llétesítményi tűzoltók egészségügyi alkalmassági felülvizsgálatáról és annak költségfedezetéről való gondoskodás

Évente

Létesítményi tűzoltóság fenntartója

 118/1996. (VII. 24.) Korm. r. 5. §

29

Létesítményi tűzoltóság fenntartásával, fejlesztésével, működésével összefüggő pénzügyi feltételek biztosítása

Folyamatos

Létesítményi tűzoltóság fenntartója

 118/1996. (VII. 24.) Korm. r. 9. §

30

A létesítmény területén működő beépített tűzjelző és/vagy oltóberendezés átalakításának, bővítésének engedélyeztetése

Az átalakítást, bővítést megelőzően

Vezető

 OTSZ 2. rész I. fejezet 4. pont

31

A működő tűzjelző berendezés meghibásodásának, üzemen kívül helyezésének bejelentése a hivatásos önkormányzati illetve önkéntes tűzoltóságnak

Haladéktalanul, ill.a tervszerű üzemen kívül helyezés előtt 5 munkanap

Vezető

 OTSZ 2. rész IV. fejezet 8. Pont

32

A sprinkler berendezés előrelátható üzemen kívül helyezésének és ismételt üzembe helyezésének bejelentése, a tűzvédelmi hatóságnak

Az üzemen kívül helyezés előtt és ismételt üzembe helyezés 8 nappal

Vezető

 OTSZ 2. rész II. fejezet 4. Pont

33

A sprinkler berendezés előre nem látható üzemen kívül helyezésének bejelentése az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak

Azonnal

Vezető

 OTSZ 2. rész II. fejezet 4. Pont

34

A CO2 oltóberendezés előrelátható üzemen kívül helyezésének bejelentése az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak

Az üzemen kívül helyezés előtt 8 nappal

Vezető

 OTSZ 2. rész III. fejezet 5. Pont

35

A CO2 oltóberendezés előre nem látható kikapcsolásának bejelentése az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak

Azonnal

Vezető

 OTSZ 2. rész III. fejezet 5. Pont

36

A létesítmény használatára vonatkozó OTSZ.-ben rögzített előírásoktól való eltérési engedély beszerzése

Alkalmazás előtt

Vezető

 9/2008. (II. 22.) ÖTM r. 2. §.

37

A tevékenységi kör módosulása miatt a létesítmény építményeinek, helyiségeinek átalakítása, bővítése, rendeltetési mód megváltoztatása miatt az építési engedély beszerzése

Az építési munka megkezdése előtt

Vezető

 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet OTSZ 1. §

 

 

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok