Mi az előnye a szakmai szolgáltatás igénybevételének a szakemberek alkalmazásával szemben?

A Szolgáltatónak a feladatai teljesítéséhez az egész szakmai háttércsapata rendelkezésére áll, míg az alkalmazott állományú szakember munkája egyetlen személy szaktudására épül. A munka díjazása vonatkozásában a szolgáltatási díj a kedvezőbb, mivel az alkalmazott bérét különböző járulékok terhelik. Anyagi felelősséget a szakmai munkáért csak a Szolgáltatónak van módjában vállalni, míg az alkalmazottat legfeljebb fegyelmi felelősségre vonásban lehet részesíteni.