A faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatához
2015.


1. Általános munkavédelmi követelmények
1.1. Munkahelyek kialakításának általános követelményei
1.1.1. A közlekedési útvonalakon, illetve ezek környezetében biztosított a biztonságos közlekedés (pl.
közlekedési utak méretezése, kialakítása, szállítóeszközök használata, anyagtárolás stb.)? [Mvt.
36. § (1); 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 12. és 22. §-a]
1.1.2. A munkavállalók számára biztosított olyan pihenő-/tartózkodóhely, ahol higiénikus
körülmények között étkezhetnek? [Mvt. 24. § b) pontja; 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes
rendelet 16. §-a]
1.1.3. Minden munkavállaló részére biztosított-e megfelelő mennyiségű és az egészségügyi
előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz? [Mvt. 24. § a) pont; 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együttes rendelet 23. §-a]
1.1.4. Illemhely-használati lehetőség biztosított a munkavállalók számára? [Mvt. 24. § b) pont;
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 19. §-a]
1.1.5. A munka jellegének megfelelő tisztálkodási lehetőség rendelkezésre áll? [Mvt. 24. § b) pont;
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 19. §-a]
1.2. Kockázatértékelés
1.2.1. A munkáltató elvégezte a kockázatértékelést? [Mvt. 54. § (2)-(3) bekezdése]
1.3. Egyéni védőeszköz juttatás
1.3.1. A munkáltató szabályozta írásban az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét (amennyiben
megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés nem valósítható meg)? [Mvt. 56. §-a; 65/1999. (XII. 22.) EüM
rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése]
1.3.2. A munkáltató biztosította a munkavállalói részére a veszélyforrások ellen megfelelő védelmet
nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 42. § b) pont; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet]
1.3.4. A munkavállalók rendeltetésüknek megfelelően használták a munkáltató által biztosított, a
veszélyforrások ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 60. § (1)
bekezdés b) pont]

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok