A munkabiztonsági, a por-, zaj- és emisszió vizsgálatokhoz alkalmazott szabványok HSZ:MSZ EN 292-1:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1. rész: Fogalommeghatározások, módszertan. HSZ:MSZ EN 292-2:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Mőszaki alapelvek és elıírások. HSZ:MSZ EN 292-2:1991/A1:1997 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Mőszaki alapelvek és általános elıírások. MSZ EN 294:1994 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felsı testrésszel való elérése ellen. MSZ EN 349:1993 Gépek biztonsága. Legkisebb távolságok a testrészek összenyomódásának elkerüléséhez. MSZ EN 418:1993 Gépek biztonsága. Vészkikapcsoló berendezések mőködési szempontjai. A kialakítás elvei. MSZ EN 457:1994 Gépek biztonsága. Akusztikai vészjelzések. Általános követelmények, kialakítás és vizsgálat. MSZ EN 474-1:1997 Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények. MSZ EN 474-1:1994/A1:2000 Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények. MSZ EN 474-2:1999 Földmunkagépek. Biztonság. 2. rész: A földtoló gépek követelményei. MSZ EN 474-3:1999 Földmunkagépek. Biztonság. 3. rész: A rakodógépek követelményei. MSZ EN 474-10:2000 Földmunkagépek. Biztonság. 10. rész: Az árokásó gépek követelményei. MSZ EN 528:1999 Raktári felrakógépek. Biztonság. MSZ EN 547-1:1998 Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 1. rész: Az egésztesthozzáférési helyek méretei meghatározásának alapelvei gépi munkahelyeken. MSZ EN 547-2:1998 Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 2. rész: A hozzáférési nyílások méretezésének alapelvei. MSZ EN 547-3:1998 Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 3. rész: Testméretek. MSZ EN 563:1997 Gépek biztonsága. Megérinthetı felületek hımérséklete. Ergonómiai adatok a meleg felületek hımérsékleti határértékeinek megállapításához. MSZ EN 563:1994/A1:2000 Gépek biztonsága. Megérinthetı felületek hımérséklete. Ergonómiai adatok a meleg felületek hımérsékleti határértékeinek megállapításához. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 2/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 574:1998 Gépek biztonsága. Kétkezes kapcsolók. Mőködési szempontok, kialakítási irányelvek. MSZ EN 608:1995 Mezıgazdasági és erdészeti gépek. Hordozható láncfőrészek. Biztonság. MSZ EN 614-1:1998 Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai elvei. 1. rész: fogalmak és általános elvek. MSZ EN 626-1:1996 Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból származó kockázat csökkentése. 1. rész: Alapelvek és a gépgyártókra vonatkozó elıírások. MSZ EN 626-2:1998 Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból származó kockázat csökkentése. 2. rész: A verifikálási eljárások kidolgozásának módszerei. MSZ EN 690:1995 Mezıgazdasági gépek. Szervestrágya-szórók. Biztonság. MSZ EN 707:2000 Mezıgazdasági gépek. Hígtrágya tartálykocsik. Biztonság. MSZ EN 708:1998 Mezıgazdasági gépek. Talajmővelı eszközök hajtott szerszámokkal. Biztonság. MSZ EN 708:1996/A1:2001 Mezıgazdasági gépek. Talajmővelı eszközök hajtott szerszámokkal. Biztonság. MSZ EN 709:1999 2. Mezı- és erdıgazdasági gépek. Egytengelyes traktorok rászerelt talajmaróval, motoros kapák, hajtott kerekő kapák. Biztonság. MSZ EN 709:1997/A1:2000 Mezı- és erdıgazdasági gépek. Egytengelyes traktorok rászerelt talajmaróval, motoros kapák, hajtott kerekő kapák. Biztonság. MSZ EN 774:1999 Kertészeti eszközök. Hordozható, motoros, sövénynyírók. Biztonság. MSZ EN 786:1999 Kertészeti eszközök. Gyalogvezetéső és hordozható villamos főnyíró és főszegélynyíró. Mechanikai biztonság. MSZ EN 811:1997 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek alsó testrésszel való elérése ellen. MSZ EN 818-1:1999 Rövid szemő teherlánc. Biztonság. 1. rész: Az átvétel általános feltételei. MSZ EN 818-2:1999 Rövid szemő teherlánc. Biztonság. 2. rész: Közepes tőréső szemes lánc függesztékekhez. 8. minıségi osztály. MSZ EN 818-4:1999 Rövid szemő teherlánc. Biztonság. 4. rész: Láncfüggesztékek. 8. minıségi osztály. MSZ EN 836:2000 Kertészeti eszközök. Motoros főnyíró gépek. Biztonság. MSZ EN 842:1998 Gépek biztonsága. Optikai veszélyjelek. Általános követelmények, kialakítás és vizsgálat. MSZ EN 847-1:1998 Famegmunkáló szerszámok. Biztonsági követelmények. 1. rész: Maró- és gyaluszerszámok, körfőrészlapok. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 3/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 848-1:2001 Famegmunkáló gépek biztonsága. Forgószerszámos marógépek egyoldali megmunkáláshoz. 1. rész: Függıleges orsójú, egyorsós, asztali marógépek. MSZ EN 848-1:1998/A1:2001 Famegmunkáló gépek biztonsága. Forgószerszámos marógépek egyoldali megmunkáláshoz. 1. rész: Függıleges orsójú, egyorsós, asztali marógépek. MSZ EN 848-2:2001 Famegmunkáló gépek biztonsága. Forgószerszámos marógépek egyoldali megmunkáláshoz. 2. rész: Gépi elıtolású, egyorsós, felsı marógépek. MSZ EN 848-3:2000 Famegmunkáló gépek biztonsága. Egyoldali marógép forgószerszámmal. 3. rész: Számjegyvezérléső fúró- és marógépek. MSZ EN 859:1999 Famegmunkáló gépek biztonsága. Kézi elıtolású egyengetı gyalugépek. MSZ EN 860:1998 Famegmunkáló gépek biztonsága. Vastagoló gyalugépek egyoldali megmunkálásához. MSZ EN 861:1999 Famegmunkáló gépek biztonsága. Kombinált egyengetı és vastagoló gyalugépek. MSZ EN 907:1999 Mezı- és erdıgazdasági gépek. Permetezı- és folyékonymőtrágya-kijuttató gépek. Biztonság. MSZ EN 940:1998 Famegmunkáló gépek biztonsága. Kombinált famegmunkáló gépek. MSZ EN 953:1999 Gépek biztonsága. Védıburkolatok. A rögzített és a nyitható védıburkolatok kialakításának és beépítésének általános követelményei. MSZ EN 954-1:1999 Gépek biztonsága. Vezérlırendszerek biztonságával összefüggı szerkezeti részek. 1. rész: a kialakítás általános elvei. MSZ EN 981:1999 Gépek biztonsága. Akusztikai és optikai vészjelzések és információs jelek rendszere. MSZ EN 982:1997 Gépek biztonsága. Fluidtechnikai berendezések és szerkezeti elemeik biztonságtechnikai követelményei. Hidraulika. MSZ EN 983:1997 Gépek biztonsága. Fluidtechnikai berendezések és szerkezeti elemeik biztonságtechnikai követelményei. Pneumatika. MSZ EN 999:2000 Gépek biztonsága. A biztonsági berendezések elrendezése a testrészek közelítési sebességének figyelembevételével. MSZ EN 1032:1999 Mechanikai rezgés. Önjáró gépek vizsgálata az egész testre ható rezgés kibocsátási értékeinek meghatározásaihoz. Általános követelmények. MSZ EN 1037:1997 Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelızése. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 4/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 1070:2000 Gépek biztonsága. Fogalommeghatározások. MSZ EN 1088:1997 Gépek biztonsága. Védıburkolatokkal összekapcsolt reteszelı berendezések. A kialakítás és kiválasztás elvei. MSZ EN 1218-1:2000 Famegmunkáló gépek biztonsága. Csapmaró gépek. 1. rész: Egyoldali csapmaró gépek tolóasztallal. MSZ EN 1553:2001 Mezıgazdasági gépek. Önjáró, függesztett, féligfüggesztett és vontatott mezıgazdasági gépek. Általános biztonsági követelmények. MSZ EN 1807:2000 Famegmunkáló gépek biztonsága. Szalagfőrészgépek. MSZ EN 1870-2:2001 Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfőrészgépek. 2. rész: Nyomógerendás, vízszintes lapszabász-körfőrészgép és függıleges lapszabász-körfőrészgép. MSZ EN 1853:2000 Mezıgazdasági gépek. Billenthetı felépítményő pótkocsi. Biztonság. MSZ EN 1870-4:2001 Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfőrészgépek. 4. rész: Kézi adagolású és/vagy anyagelvételő, több főrésztárcsás hasító főrészgépek. MSZ EN 12464:2003 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belsı téri munahelyek. MSZ EN 12717:2001 Szerszámgépek biztonsága. Fúrógépek. MSZ EN 12750:2001 Famegmunkáló gépek biztonsága. Marógépek négyoldali megmunkáláshoz. MSZ EN 21683:1998 Akusztika. Akusztikai szintekhez javasolt vonatkoztatási értékek. MSZ EN 27182:1999 Akusztika. Kézi láncfőrészek zajának mérése a kezelı helyén. MSZ EN 27726:1998 Hımérsékleti környezetek. Fizikai mennyiségek mérési módszerei és mőszerei. MSZ EN 27917:1999 Akusztika. Tisztítófőrészek zajának mérése a kezelı helyén. MSZ ENV 28041:1999 Az emberi szervezet reagálása a rezgésre. Mérımőszerek. MSZ EN 28662-1:1997 Hordozható motoros kéziszerszámok. A mechanikai rezgések mérése a fogantyún. 1. rész: Általános követelmények. MSZ EN 30326-1:1995 Mechanikai rezgés. Mérési módszer a jármőülések rezgéseinek meghatározására. 1. rész: Alapvetı követelmények. MSZ EN 17025:2001 Vizsgálólaboratóriumok mőködésének általános feltételei. MSZ EN 45014:2000 Gyártók megfelelıségi nyilatkozatának általános követelményei. MSZ EN 60204-1:2001 Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei 1. rész: Általános elıírások. MSZ EN 60447:2000 Az ember-gép kapcsolat. Mőködtetési elvek. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 5/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 60529:2001 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok. MSZ EN 61029-1:1999 Hordozható villamos motoros szerszámok biztonsága. 1. rész: Általános elıírások. MSZ EN 61310-1:1999 Gépi berendezések biztonsága. Jelzés megjelölés és mőködtetés. 1. rész: A látható, hallható és tapintható jelek követelményei. MSZ EN 61310-2:1999 Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és mőködtetés. 2. rész: A megjelölés követelményei. MSZ EN 80416-1:2001 Grafikai jelképek kialakításának általános elvei. Berendezéseken alkalmazott grafikai jelképek. MSZ EN ISO 3411:2000 Földmunkagépek. A gépkezelık testméretei és a legkisebb kezelıtér méretei. MSZ EN ISO 3450:1999 Földmunkagépek. Gumikerekes gépek fékrendszerei. Rendszerek, követelmények és vizsgálatok. MSZ EN ISO 3457:1998 Földmunkagépek. Védıberendezések. Fogalom-meghatározások és követelmények. MSZ EN ISO 3767-3:1999 Traktorok, mezıgazdasági és erdészeti gépek, motoros pázsit- és kertmővelı készülékek. A kezelıelemek és más kijelzık jelképei. 3. rész: Motoros pázsit- és kertmővelı készülékek jelképei. MSZ EN ISO 3767-5:1999 Traktorok, mezıgazdasági és erdészeti gépek, motoros pázsit- és kertmővelı készülékek. A kezelıelemek és más kijelzık jelképei. 5. rész: A hordozható erdészeti gépek jelképei. MSZ EN ISO 5349:2001 Mechanikai rezgés. A rezgés hatásának mérése és értékelése az ember kéz-kar rendszerére. MSZ EN ISO 5353:2000 Földmunkagépek, traktorok, mezıgazdasági és erdészeti gépek. Az ülés ellenırzési pontja. MSZ EN ISO 6682:1999 Földmunkagépek. A kezelıelemek kényelmi és elérhetıségi tartományai. MSZ EN ISO 11806:1999 Mezı- és erdıgazdasági gépek. Benzinmotoros, hordozható, kézi tisztítógépek és szegélynyírók. Biztonság. MSZ EN ISO 12100-1:2004 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1. rész: Fogalommeghatározások, módszertan. MSZ EN ISO 12100-2:2004 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Mőszaki alapelvek és elıírások. MSZ ISO 362:1992 Gyorsuló gépjármővek zajának pontos mérési módszere. MSZ ISO 500:1993 Mezıgazdasági traktorok 1., 2. és 3. típusú hátsó teljesítményleadó tengelycsonkja. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 6/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ ISO 1819:1998 Folyamatos mőködéső anyagmozgató berendezések. Biztonsági követelmények. Általános elıírások. MSZ ISO 3411:2000 Földmunkagép-kezelık testméretei és a legkisebb kezelıtér. MSZ ISO 3450:1993 Kerekes földmunkagépek fékrendszereinek mőködési követelményei és vizsgálati eljárásai. HSZ:MSZ ISO 3461-2:1993 Grafikai jelképek kialakításának általános elvei. Mőszaki termékek dokumentációjában használt grafikai jelképek. MSZ ISO 3767-1:2003 Traktorok, mezıgazdasági és erdészeti gépek, motoros pázsit- és kertmővelı készülékek. A kezelıelemek és más kijelzık jelképei. 1. rész: Általános jelképek. MSZ ISO 3767-2:2003 Traktorok, mezıgazdasági és erdészeti gépek, motoros pázsit- és kertmővelı készülékek. A kezelıelemek és más kijelzık jelképei. 2. rész: A traktorok és a mezıgazdasági gépek jelképei. MSZ ISO 3767-4:2003 Traktorok, mezıgazdasági és erdészeti gépek, motoros pázsit- és kertmővelı készülékek. A kezelıelemek és más kijelzık jelképei. 4. rész: Erdészeti gépek jelképei. MSZ ISO 3776:1990 Mezıgazdasági traktorok rögzítıöveinek bekötési helyei. MSZ ISO 4254-1:1992 Mezıgazdasági és erdészeti traktorok és gépek mőszaki biztonsági eszközei. Általános elıírások. MSZ ISO 4254-2:1995 Mezıgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. Mőszaki biztonsági eszközök. 2. rész: Vízmentes ammóniát kijuttató berendezés. MSZ ISO 4306-2:1992 Daruk fogalommeghatározásai. Önjáró daruk. MSZ ISO 5130:1992 Álló gépjármővek zajának felmérı vizsgálati módszere. MSZ ISO 5349:1991 Rezgésmérés. A kézre ható munkahelyi rezgések. MSZ ISO 5805:1994 Embere ható mechanikus rezgés és lökés. Fogalommeghatározások. MSZ ISO 7149:1998 Folyamatos mőködéső anyagmozgató berendezések. Biztonsági követelmények. Külön elıírások. MSZ ISO 7216:1995 Akusztika. Mezıgazdasági és erdészeti kerekes traktorok és önjáró gépek. A mozgás közben kibocsátott zaj mérése. MSZ ISO 7505:1995 Erdészeti gépek. Láncfőrészek. A kézre ható rezgés mérése. MSZ ISO 7752-1:1994 Emelıberendezések. Vezérlıszervek. Elrendezés és jellemzık. 1. rész: Általános elvek. MSZ ISO 7752-2:1994 Emelıberendezések. Vezérlıszervek. Elrendezés és jellemzık. 2. rész: Az önjáró gémes darukra elıírt alapelrendezés és követelmények. MSZ ISO 7914:1995 Erdészeti gépek. Hordozható láncfőrészek. A fogantyú legkisebb szabad tere és méretei. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 7/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ ISO 8566-1:1993 Daruk vezérlıfülkéi. Általános elıírások. MSZ 63-1:1985 Munkavédelem. Termelıberendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei. Általános követelmények. MSZ 63-2:1985 Munkavédelem. Termelıberendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei. Munkavédelmi minıségtanúsítás. MSZ 63-3:1985 Munkavédelem. Termelıberendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei. Munkavédelmi minısítés. MSZ 63-4:1985 Munkavédelem. Termelıberendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei. Üzembe helyezés. MSZ 63-5:1985 Munkavédelem. Termelıberendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei. Idıszakos biztonsági felülvizsgálat. MSZ 63-6:1985 Munkavédelem. Termelıberendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei. Középjavítás, nagyjavítás, teljes felújítás. MSZ 73:1981 Termelıberendezések elhelyezésének biztonsági követelményei. MSZ 187:1980 Munkavédelem. Faipari termelıberendezések általános biztonságtechnikai követelményei. MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erısáramú villamos berendezések számára. MSZ 775:1979 Üzemeltetési dokumentáció. MSZ 1585:1973 Üzemi szabályzat erısáramú villamos berendezések számára. MSZ 1616:1980 Munkavédelem. Termelıberendezések kezelıelemeinek általános követelményei. MSZ 1617:1980 Munkavédelem. Termelıberendezésekhez tartozó munkahelyek általános követelményei. MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségő erısáramú villamos berendezés létesítése. MSZ 6726-1:1981 Emelıgépek vizsgálata. Általános elıírások. MSZ 6726-4:1988 Emelıgépek vizsgálata. Hidraulikus berendezések. MSZ 9721-1:1982 Emelıgépek idıszakos vizsgálata. Általános elıírások. MSZ 9721-3:1987 Emelıgépek idıszakos vizsgálata. Jármődaruk. MSZ 9725:1978 Darukönyv. MSZ 9745-3:1979 Darusodronykötelek, kötélkorongok és dobok. Kötélcsere szükségletének meghatározása. MSZ 11118:1987 Mezı- és erdıgazdasági traktorok vonóerı osztályai. MSZ 11124:1983 Mezıgazdasági traktorok felsı vonószerkezete. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 8/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ 11125:1983 Mezıgazdasági traktorok vonószerkezeteinek típusai, fı méretei, követelményei és elhelyezése. MSZ 12433-1:1987 Emelıgépek fı mőszaki jellemzıi. Általános elıírások. MSZ 12680:1988 Hidraulikus berendezések csıvezetékeinek biztonsági követelményei. MSZ 12681:1988 Hidraulikus berendezések külsı tömítettsége. MSZ 12683:1988 Hidraulikus elemek biztonsági követelményei. MSZ 12717:1990 Pneumatikus elemek biztonsági követelményei. MSZ 12779:1979 Traktorok és mezıgazdasági gépek általános biztonságtechnikai követelményei. MSZ 12857:1979 Darusodronykötél, kötéldob és -korong, lánc és lánckerék biztonságtechnikai követelményei. MSZ 12858:1979 Tartóköteles daru biztonságtechnikai követelményei. MSZ 12860:1979 Daruk általános biztonságtechnikai követelményei. MSZ 12862:1980 Teherfelvevı eszközök biztonságtechnikai követelményei. MSZ 12875:1979 A rezgésmérés általános elıírásai. MSZ 12879:1977 Motoros kéziszerszámok rezgésjellemzıinek megengedett értékei és hıszigetelı védıbevonata. MSZ 13505:1987 Mezıgazdasági vontatók rögzítıöveinek követelményei, vizsgálata és minısítése. MSZ 14399:1980 Technológiai, mőveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei. MSZ 17066:1985 Biztonsági szín- és alakjelek. MSZ 17223:1987 Mezıgazdasági traktorok és gépek munkazónája láthatóságának és megvilágításának követelményei. MSZ 17225:1987 Mezıgazdasági traktorok és gépek kezelıelemeinek és mőszereinek általános mőszaki követelményei. MSZ 17226:1986 Mezıgazdasági traktorok és gépek vezetıülésének fı méretei és mőszaki követelményei. MSZ 17227:1984 Traktorok és mezıgazdasági gépek vezetıi és kezelıi munkahelyének mőszaki követelményei. MSZ 17228:1983 Mezıgazdasági és erdészeti traktorok és gépek munkaegészségügyi követelményei. MSZ 17303:1983 Munkavédelem. Termelıberendezések kezelıfülkéinek általános biztonsági követelményei. MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei. MSZ 17307:1984 Munkavédelem. Termelıberendezések üléseinek csoportosítása és általános követelményei. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 9/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ 17308:1985 Munkavédelem. Termelıberendezések távolsági védıberendezéseinek általános követelményei. MSZ 17311:1985 Munkavédelem. Termelıberendezések kétkezes vezérlıberendezéseinek általános követelményei. MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. MSZ 18150-2:1984 Imissziós zajjellemzık vizsgálata. Munkahelyen fellépı megítélési és legnagyobb A-hangnyomásszintek meghatározása. MSZ 18151-1:1982 Imissziós zajhatárértékek. Lakó- és középületek helyiségeiben megengedett egyenértékő A-hangnyomásszintek. MSZ 18151-2:1983 Imissziós zajhatárértékek. Munkahelyen megengedett egyenértékő és legnagyobb A-hangnyomásszintek. MSZ 18162:1983 Az egész emberi testre ható munkahelyi rezgések megengedett értékei. MSZ 19105:1980 Traktorok és mezıgazdasági gépek gépkönyvében megadandó biztonságtechnikai elıírások. MSZ 19160:1988 Mezıgazdasági növényvédı gépek biztonságtechnikai követelményei. MSZ 19170-1:1988 Emelıgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai elıírásai. Daruk. MSZ 19170-2:1986 Emelıgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai elıírásai. Hidraulikus berendezések. MSZ 19170-6:1985 Emelıgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai elıírásai. Sodronykötelek, kötéldobok és kötélkorongok fıméretének megválasztása. MSZ 19170-7:1987 Emelıgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai elıírásai. Hajtások. MSZ 19171-1:1986 Emelıgépek biztonsági berendezései. Fékek. MSZ 19175-2:1988 Emelıgépek gépkönyve. Darugépkönyv. MSZ 19197:1975 Traktorok és pótkocsik egyvezetékes légfékberendezése. Mőszaki követelmények és vizsgálat. MSZ 19198:1975 Traktorok és pótkocsik légfékcsatlakozása. Kapcsolófej elhelyezése egyvezetékes légfékrendszerhez. MSZ 21453:1988 A szilárd légszennyezık meghatározásának általános elıírásai. MSZ 21454-1:1983 A levegı szilárd szennyezıinek vizsgálata. Az ülepedı por tömegének meghatározása. MSZ 21454-2:1983 A levegı szilárd szennyezıinek vizsgálata. A lebegı por tömegkoncentrációjának meghatározása. MSZ 21460-3:1978 Levegıtisztaság-védelmi fogalom-meghatározások. Portechnikai alapfogalmak. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 10/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ 21460-5:1983 Levegıtisztaság-védelmi fogalom-meghatározások. Légszennyezı források fogalom-meghatározásai. HSZ: MSZ 21461-2:1992 Munkahelyek levegıtisztasági követelményei. Szálló porok. HSZ: MSZ 21861-1:1978 Munkahelyek szilárd légszennyezıinek vizsgálata. Általános elıírások. HSZ: MSZ 21861-3:1978 Munkahelyek szilárd légszennyezıinek vizsgálata. Tömeg szerinti porkoncentráció meghatározása. MSZ EN 481:1994: Munkahelyi levegı. Szállópor-mérés szemcseméret-frakciónak meghatározása. MSZ 21875:1979 Munkahelyek főtésének és szellıztetésének munkavédelmi követelményei. HSZ:MSZ-05-04.0101:1983 Gépkönyv villamos fejezet. (Gépek villamos berendezését ismertetı leírás). Alaki és tartalmi elıírások. MSZ-05-10.0100:1983 Mezıgazdasági és élelmiszeripari gépek adattáblája. MSZ-05-10.0107:1986 Mezıgazdasági munkagépek kitőzhetı fényjelzı berendezése. MSZ-05-10.0112:1991 Munkavédelem. Mezıgazdasági gépek hágcsójának, kezelılétrájának, kezelılépcsıjének, kezelıállásának és korlátjának biztonságtechnikai követelményei. MSZ-05-10.0215:1982 Vetımagcsávázó gépek mőszaki és biztonságtechnikai követelményei. MSZ-05-10.0244:1985 Egységesített vezetıfülke önjáró mezıgazdasági gépekhez. Fı- és csatlakozó méretek. Mőszaki követelmények. HSZ:MSZ-05-90.0003:1977 Gépek és berendezések biztonságtechnikai és ergonómiai vizsgálata. Általános vizsgálati tematika. MSZ-05-96.0822:1986 Munkavédelem. Faipari csiszológépek biztonságtechnikai követelményei. MSZ-05-96.0829:1987 Munkavédelem. Asztalos szalagfőrészgép biztonságtechnikai követelményei. MSZ-05-96.0878:1989 Keretfőrészgépek szerkezeteivel szemben támasztott biztonsági követelmények. MSZ-05-96.9118:1986 Furnér- és rétegeltlemez-gyártó gépek biztonságtechnikai követelményei. MSZ-05-96.9119-1:1988 Munkavédelem. Faipari üzemek por- és forgácselszívó berendezései. Fogalommeghatározások. MSZ-05-96.9119-2:1988 Munkavédelem. Faipari üzemek por- és forgácselszívó berendezései. Biztonságtechnikai követelmények. MSZ-05-96.9119-3:1988 Munkavédelem. Faipari üzemek por- és forgácselszívó berendezései. Üzemeltetés és karbantartás. MSZ-05-97.0502:1983 Gördülıelemes szállítópályák biztonságtechnikai követelményei. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 11/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ-06-02.0168:1978 Könnyőipari gépek. Szerkezeti elemek. Általános munkavédelmi követelmények és vizsgálatok. MSZ-06-02.0200:1978 Könnyőipari gépek. Biztonságtechnikai és ergonómiai követelmények. Tematika. MSZ-06-02.0206:1980 Könnyőipari gépek. Ragasztóprések. Biztonságtechnikai és ergonómiai követelmények. MSZ-06-02.0211:1989 Munkavédelem. Faipari termelıberendezések egyedi biztonságtechnikai követelményei. MSZ-06-02.0221:1989 Munkavédelem. Kárpitosipari termelıberendezések biztonságtechnikai követelményei. MSZ-06-02.0222:1989 Munkavédelem. Bútoripari lakkszárító berendezések biztonságtechnikai követelményei. MSZ-07-4451:1990 Közúti jármővek fékhatásának vizsgálata lassulásmérıvel MSZ-08-0619:1988 Faipari forgácsoló szerszámok használatának, kezelésének, karbantartásának biztonságtechnikai elıírásai. MSZ-08-1868-2:1985 Munkavédelem. Mezıgazdasági- és erdészeti traktorok és gépek. A munkahelyi rezgés mérési módszerei. MSZ-08-1868-3:1985 Munkavédelem. Mezıgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. A kezelıelemekre ható erı mérési módszerei. MSZ-08-1868-4:1985 Munkavédelem. Mezıgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. A munkahelyi zaj mérési módszerei. MSZ-08-1942:1988 Főrészipari termékek szárításához használt berendezések üzemeltetésének biztonságtechnikai követelményei. HSZ:MSZ-13-204:1992 Porleválasztó berendezések vizsgálata. MSZ 21854:1990. A környezeti levegı tisztasági követelményei MSZ 21460-1:1988. Levegıtisztaság-védelmi fogalom-meghatározások. Általános fogalom-meghatározások MSZ 21460-5:1983. Levegıtisztaság-védelmi fogalom-meghatározások. Légszennyezı források fogalom-meghatározásai MSZ 21853-1:1976. Légszennyezı források vizsgálata. Általános elıírások MSZ 21853-2:1998. Légszennyezı források vizsgálata. A térfogatáram meghatározása MSZ 21853-3:1989. Légszennyezı források vizsgálata. A szilárdanyag-emisszió meghatározása MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kötött légszennyezı források emissziója. A szilárd anyag tömegkoncentrációjának meghatározása kis koncentrációtartományban. 1. rész: Kézi gravimetriás módszer MSZ EN 13284-2:2005 Helyhez kötött légszennyezı források emissziója. A szilárd anyag tömegkoncentrációjának meghatározása kis MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 12/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. koncentrációtartományban. 2. rész: Automatizált mérırendszerek MSZ ISO 8756:1995. Levegıminıség. A hımérséklet-, a légnyomás- és a légnedvességi adatok figyelembevétele Az anyag és termékvizsgálatokhoz alkalmazott szabványok MSZ EN 73:2001 Faanyagvédı szerek. A kezelt faanyag gyorsított öregítése a biológiai vizsgálatok elıtt. Párologtatásos öregítés MSZ EN 84:2002 Angol nyelvő! Faanyagvédı szerek. A kezelt fa gyorsított öregítése a biológiai vizsgálatok elıtt. Kioldási eljárás MSZ EN 113:2002 Faanyagvédıszerek hatékonysági értékének meghatározása agar táptalajon tenyésztett bazidiumos gombákkal szemben MSZ EN 152-1:2001 Faanyagvédı szerek vizsgálati módszerei. A feldolgozott faanyag kékülését okozó gombák elleni védıkezelés megelızı hatásosságának laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: Mázolásos módszer MSZ EN 152-2:2001 Faanyagvédı szerek vizsgálati módszerei. A feldolgozott faanyag kékülését okozó gombák elleni védıkezelés megelızı hatásosságának laboratóriumi vizsgálata. 2. rész: Telítéses módszer MSZ EN 205:2003 Faipari ragasztás. Kötıszilárdság MSZ EN 212:2004 Angol nyelvő! Faanyagvédı szerek. Általános útmutató a faanyagvédı szerek és a kezelt faanyagok mintavételéhez és elıkészítéséhez MSZ EN 252:1994 Talajjal érintkezı faanyagvédı szerek relatív védıképességének helyszíni meghatározása MSZ EN 275:1999 Angol nyelvő! Faanyagvédı szerek. A tengeri fakárosítók elleni védıkezelés hatékonyságának meghatározása MSZ EN 302-1:2004 Ragasztóanyagok teherviselı faszerkezetekhez. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A kötés hosszirányú húzó-nyíró szilárdságának meghatározása MSZ EN 302-7:2004 Angol nyelvő! Ragasztóanyagok teherviselı faszerkezetekhez. Vizsgálati módszerek. 7. rész: Az elfogadott élettartam meghatározása MSZ EN 310:1999 Fa alapanyagú lemezek. A hajlítószilárdság és a hajlítási rugalmassági tényezı meghatározása MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 13/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 313-1:2001 Rétegelt falemezek. Csoportosítás és fogalommeghatározások. 1. rész: Csoportosítás MSZ EN 313-2:2001 Rétegelt falemezek. Csoportosítás és fogalommeghatározások. 2. rész: Fogalommeghatározások MSZ EN 314-1:2005 Rétegelt falemezek. A ragasztás minısége. 1. rész: Vizsgálati módszerek MSZ EN 314-2:1995 Rétegelt falemezek. A ragasztás minısége. 2. rész: Követelmények MSZ EN 315:2002 Rétegelt falemezek. Mérettőrések MSZ EN 319:1998 Forgácslapok és rostlemezek. Lapsíkra merıleges szakítószilárdság meghatározása. (az MSZ 13336-6:1979 helyett) MSZ EN 320: 1998 Rostlemezek. Csavarok tengelyirányú kihúzásával szembeni ellenállás meghatározása. MSZ EN 321: 2002 Fa alapú lemezek. A nedvességállóság meghatározása ciklikus vizsgálattal MSZ EN 322: 1995 Fa alapanyagú lemezek. A nedvességtartalom meghatározása MSZ EN 323: 1995 Fa alapanyagú lemezek. A sőrőség meghatározása MSZ EN 326-1: 1997 Fa alapanyagú lemezek. Mintavétel, próbatestek kialakítása, vizsgálat. 1.rész: A próbatestek mintavétele, kivágása és a vizsgálati eredmények megadása MSZ EN 330:1997 Faanyagvédı szerek. Szabadtéri vizsgálat talajjal nem érintkezı, fedıbevonat alatt használt faanyagvédı szerek relatív védıképességének meghatározására: sarok-ollóscsapos módszer MSZ EN 335-1:2007 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A biológiai károsítás veszélyeztetettségi osztályainak meghatározása. 1. rész: Általános meghatározások MSZ EN 335-2:2007 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A biológiai károsítás veszélyeztetettségi osztályainak meghatározása. 2. rész: Alkalmazás faanyagra MSZ EN 335-3:1997 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A biológiai károsítás veszélyeztetettségi osztályainak meghatározása. 3. rész: Alkalmazás fa alapanyagú lemezekre MSZ EN 336:2003 Szerkezeti fa. Méretek, mérettőrések MSZ EN 338:2003 Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok MSZ EN 350-1:1997 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A tömör fa természetes tartóssága. 1. rész: A vizsgálatok és az osztályozás irányelvei MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 14/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 350-2:1998 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A tömör fa természetes tartóssága. 2. rész: Egyes jelentıs európai fafajok természetes tartósságára és kezelhetıségére vonatkozó útmutató MSZ EN 351-1:2000 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Védıszerrel kezelt tömör faanyag. 1. rész: A védıszer-behatolás és a felvevıképesség osztályozása MSZ EN 351-2:2000 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Védıszerrel kezelt tömör faanyag. 2. rész: Mintavételi útmutató a védıszerrel kezelt faanyag elemzéséhez MSZ EN 380:1998 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Statikus terheléssel végzett vizsgálat általános alapelvei MSZ EN 383:1998 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Csap típusú kapcsolóelemek palástnyomási szilárdságának és beágyazási értékeinek meghatározása MSZ EN 384:2004 Szerkezeti fa. A mechanikai tulajdonságok és a sőrőség karakterisztikus értékeinek meghatározása MSZ EN 385:2002 Ékcsapos toldású fa. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei MSZ EN 391:2002 Rétegelt-ragasztott fa. A ragasztási rétegek elválásának vizsgálata MSZ EN 392:1999 Rétegelt-ragasztott fa. A ragasztási rétegek nyíróvizsgálata MSZ EN 408: 2003 Faszerkezetek. Szerkezeti fa, rétegelt ragasztott fa. Egyes fizikai és mechanikai tulajdonságok meghatározása MSZ EN 409:1998 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Csap típusú kapcsolóelemek folyáshatárhoz tartozó hajlítónyomatékának meghatározása. Szegek MSZ EN 460:1997 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A tömör fa természetes tartóssága. Útmutató a faanyag tartóssági követelményeinek meghatározására a felhasználás veszélyeztetettségi osztályai szerint MSZ EN 518:1998 Szerkezeti fa. Osztályozás. A vizuális szilárdsági osztályozásra vonatkozó szabványok követelményei MSZ EN 519:1998 Szerkezeti fa. Osztályozás. A gépi szilárdsági osztályozású fa és az osztályozógépek követelményei MSZ EN 594:2000 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek Favázas falpanelek teherbírása és merevsége MSZ EN 595:2000 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Rácsos tartók vizsgálata a teherbírás és az alakváltozás meghatározására MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 15/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 596:2000 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Favázas falpanelek ütıvizsgálata lágy testtel MSZ EN 599-1:2000 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A megelızı faanyagvédı szerek biológiai vizsgálatokkal meghatározott hatásossága. 1. Rész: Veszélyeztetettségi osztályok szerinti elıírások MSZ EN 599-2:2000 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A megelızı faanyagvédı szerek biológiai vizsgálatokkal meghatározott hatásossága. 2. rész: Osztályozás és címkézés MSZ EN 635-1:1996 Rétegelt falemezek. Osztályozás a felület külsı megjelenése szerint. 1. rész: Általános elıírások MSZ EN 635-2:1999 Rétegelt falemezek. Osztályozás a felület külsı megjelenése szerint. 2. rész: Lombos fafajok MSZ EN 635-3:1999 Rétegelt falemezek. Osztályozás a felület külsı megjelenése szerint. 3. rész: Fenyıfélék MSZ ENV 635-4:1999 Angol nyelvő! Rétegelt falemezek. Osztályozás a felületi jellemzık szerint. 4. rész: Útmutató a felületkezelésre való alkalmasság jellemzıirıl MSZ EN 635-5:2001 Rétegelt falemezek. Osztályozás a felület külsı megjelenése szerint. 5. rész: A jellemzık és hibák mérésének és megadásának módszerei MSZ EN 636:2004 Rétegelt falemezek. Követelmények MSZ EN 789:2005 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A fa alapanyagú lemezek mechanikai tulajdonságainak meghatározása MSZ ENV 807:2002 Angol nyelvő! Faanyagvédı szerek. A korhadást okozó gombákkal és a talajban élı mikroorganizmusokkal szembeni védıhatás meghatározása MSZ ENV 839:2002 Angol nyelvő! Faanyagvédı szerek. A farontó bazídiumos gombákkal szembeni védıhatás meghatározása. Felületkezeléses védıszer-felhasználás MSZ EN 844-1:1997 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 1. rész: A hengeres faanyagokra és a főrészárura vonatkozó közös, általános fogalmak MSZ EN 844-2:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 2. rész: A hengeres faanyagokra vonatkozó általános fogalmak MSZ EN 844-3:1997 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 3. rész: A főrészárura vonatkozó általános fogalmak MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 16/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 844-4:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 4. rész: A nedvességtartalomra vonatkozó fogalmak MSZ EN 844-5:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 5. rész: A hengeres faanyagok méreteire vonatkozó fogalmak MSZ EN 844-6:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 6. rész: A főrészáru méreteire vonatkozó fogalmak MSZ EN 844-7:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 7. rész: A fa anatómiai felépítésére vonatkozó fogalmak MSZ EN 844-8:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 8. rész: A hengeres faanyagok jellegzetességeire vonatkozó fogalmak MSZ EN 844-9:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 9. rész: A főrészáru jellegzetességeire vonatkozó fogalmak MSZ EN 844-10:2001 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 10. rész: Az elszínezıdésre és a gombásodásra vonatkozó fogalmak MSZ EN 844-11:2001 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 11. rész: A rovarkárosításokra vonatkozó fogalmak MSZ EN 844-12:2002 Hengeres faanyagok és főrészáru. Fogalommeghatározások. 12. rész: Kiegészítı fogalmak és a fogalmak jegyzéke MSZ EN 912:2003 Faszerkezeti kapcsolóelemek. Faszerkezeti betétekre vonatkozó elıírások MSZ EN 975-1:2002 Főrészáru. Lombos faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Tölgy és bükk MSZ EN 975-2:2004 Főrészáru. Lombos faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 2. rész: Nyár MSZ EN 1001-1:2005 Angol nyelvő! A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Szakkifejezések győjteménye. 1. rész: Egyenértékő szakkifejezések jegyzéke MSZ EN 1001-2:2005 Angol nyelvő! A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Szakkifejezések győjteménye. 2. rész: Szakszótár MSZ EN 1058: 1997 Fa alapanyagú lemezek. A mechanikai tulajdonságok és a sőrőség jellemzı értékeinek meghatározása MSZ EN 1072:2000 Rétegelt falemezek. A szerkezeti felhasználáshoz szükséges hajlítási tulajdonságok MSZ EN 1075:2004 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Szeglemezes kapcsolatok MSZ EN 1084:1998 Rétegelt falemezek. Osztályozás a gázanalízis-módszerrel meghatározott formaldehidkibocsátás alapján MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 17/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ ENV 1099:1999 Angol nyelvő! Rétegelt falemezek. Biológiai tartósság. Megfelelıségi irányelvek a különbözı veszélyeztetettségi osztályú rétegelt lemezekhez MSZ EN 1194:2000 Faszerkezetek. Rétegelt-ragasztott fa. A szilárdsági osztályok és a jellemzı értékek meghatározása MSZ EN 1195:2000 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherhordó padlóburkolatok teherhordó képessége MSZ EN 1309-1:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. A méretek meghatározása. 1. rész: Főrészáru MSZ EN 1309-2:2006 Angol nyelvő! Hengeres faanyagok és főrészáru. A méretek meghatározása. 2. rész: Hengeres faanyagok. Mérési követelmények és térfogat-számítási szabályok MSZ EN 1310:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. A fahibák mérése MSZ EN 1311:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. A biológiai károsodás mérése MSZ EN 1312:2000 Hengeres faanyagok és főrészáru. A főrészárurakat térfogatának meghatározása MSZ EN 1313-1:2004 Hengeres faanyagok és főrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész: Fenyı főrészáru MSZ EN 1313-2:2004 Hengeres faanyagok és főrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 2. rész: Lombos főrészáru MSZ EN 1315-2:2000 Csoportosítás a méretek alapján. 2. rész: Fenyı hengeres faanyag MSZ EN 1380:2001 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherhordó szegezett kapcsolatok MSZ EN 1381:2001 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Teherhordó tőzıkapcsos kapcsolatok MSZ EN 1382:2001 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A kapcsolóelemek kihúzási teherbírása MSZ EN 1383:2001 Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A kapcsolóelemek áthúzási ellenállása MSZ EN 1533:2000 Parketta és más fa padlóburkolatok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása. Vizsgálati módszerek MSZ EN 1534:2000 Parketta és más fa padlóburkolatok. A felületi keménység meghatározása (Brinell). Vizsgálati módszer MSZ EN 1611-1:1999/A1:2003 Főrészáru. Fenyı faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Európai lucfenyı, jegenyefenyı, erdeifenyı, duglászfenyı és vörösfenyı MSZ EN 1611-1:2002 Főrészáru. Fenyı faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. 1. rész: Európai lucfenyı, jegenyefenyı, erdeifenyı és duglászfenyı MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 18/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 1910:2002 Parketta és más fa padlóburkolatok, fa fal- és mennyezetburkolatok. A mérettartás meghatározása MSZ EN 1912:2005 Angol nyelvő! Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok. A vizuális szilárdsági osztályok és a fafajok szilárdsági besorolása MSZ ENV 1927-1:1999 Hengeres fenyıanyagok minıségi osztályozása. 1. rész: Lucfenyık és jegenyefenyık MSZ ENV 1927-2:1999 Hengeres fenyıanyagok minıségi osztályozása. 2. rész: Pinusfélék MSZ ENV 1927-3:1999 Hengeres fenyıanyagok minıségi osztályozása. 3. rész: Vörösfenyık és duglászfenyık MSZ EN 10002-1:2001 Fémek. Szakítóvizsgálat. 1. rész: Vizsgálat szobahımérsékleten MSZ EN 10291:2001 Fémek. Egytengelyő húzó kúszásvizsgálat. Vizsgálati módszer MSZ EN 12104:2000 Rugalmas padlóburkoló anyagok. Parafa padlólapok. Elıírás MSZ ENV 12169:2001 Főrészárutételek megfelelıségértékelésének követelményei MSZ EN 12248:2002 Főrészáru ipari csomagolóeszközökhöz. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek MSZ EN 12249:2002 Főrészáru rakodólapokhoz. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek MSZ EN 12369-2:2004 Angol nyelvő! Fa alapanyagú lemezek. Karakterisztikus értékek a szerkezettervezéshez. 2. rész: Rétegelt falemezek MSZ EN 12465:2002 Angol nyelvő! Vezetéktartó faoszlopok. Tartóssági követelmények MSZ EN 12479:2002 Angol nyelvő! Vezetéktartó faoszlopok. Méretek. Mérési módszerek és mérettőrések MSZ EN 12509:2002 Angol nyelvő! Vezetéktartó faoszlopok. Vizsgálati módszerek. A rugalmassági modulus, a hajlítószilárdság, a sőrőség és a nedvességtartalom meghatározása MSZ EN 12510:2002 Angol nyelvő! Vezetéktartó faoszlopok. A szilárdsági osztályozás követelményei MSZ EN 12511:2002 Angol nyelvő! Vezetéktartó faoszlopok. A jellemzı értékek meghatározása MSZ EN 12512:2002 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított kapcsolatok ciklikus vizsgálata MSZ EN 12512:2001/A1:2006 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított kapcsolatok ciklikus vizsgálata MSZ EN 12775:2002 Tömör falemezek. Csoportosítás és fogalommeghatározások MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 19/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 12871:2002 Fa alapanyagú lemezek. A padlók, falak és tetık teherhordó lemezeire vonatkozó elıírások és teljesítménykövetelmények MSZ ENV 12872:2001 Angol nyelvő! Fa alapanyagú lemezek. A padlók, falak és tetık teherhordó lemezeire vonatkozó útmutató MSZ EN 13017-1:2003 Tömör falemezek. Osztályozás a felület külsı megjelenése szerint. 1. rész: Fenyıfélék MSZ EN 13017-2:2003 Tömör falemezek. Osztályozás a felület külsı megjelenése szerint. 2. rész: Lombos fafajok MSZ EN 13145:2001 Vasúttechnika. Vasúti pálya. Sín- és váltóalj fából MSZ EN 13183-1:2004 A főrészáru nedvességtartalma. 1. rész: Meghatározás szárítószekrényes kiszárítással MSZ EN 13183-2:2004 A főrészáru nedvességtartalma. 2. rész: Meghatározás a fa villamos ellenállásának mérésével MSZ EN 13183-3:2005 Angol nyelvő! A főrészáru nedvességtartalma. 3. rész: Meghatározás kapacitásméréssel MSZ EN 13226:2003 Fa padlóburkolatok. Csaphornyos és vendégcsapos parkettaelemek MSZ EN 13227:2003 Fa padlóburkolatok. Tömör lamellaparketta termékek MSZ EN 13228:2003 Fa padlóburkolatok. Vékony csaphornyos parketta és blokkparketta tömör fából MSZ EN 13271:2002 Angol nyelvő! Faszerkezetek kapcsolóelemei. Betétes kapcsolatok jellemzı teherbíró képessége és csúszási modulusa MSZ EN 13353:2004 Tömör falemezek (SWP). Követelmények MSZ ENV 13381-7:2003 Angol nyelvő! Szerkezetek tőzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 7. rész: Járulékos tőzvédelem faszerkezetekhez MSZ EN 13442:2003 Fa és parketta padlóburkolatok, fa falburkolatok és védıburkolatok. Kémiai hatásokkal szembeni ellenálló képesség meghatározása MSZ EN 13446:2002 Fa alapú lemezek. A kötıelemek kihúzással szembeni ellenállásának meghatározása MSZ EN 13488:2003 Fa padlóburkolatok. Mozaikparketta-elemek MSZ EN 13489:2003 Fa padlóburkolatok. Többrétegő parkettaelemek MSZ EN 13556:2004 Hengeres faanyagok és főrészáru. Európában használt fafajok jegyzéke MSZ EN 13629:2003 Fa padlóburkolatok. Táblásított, lombos tömör fa padlódeszka MSZ EN 13647:2003 Fa és parketta padlóburkolatok, fa falburkolatok és védıburkolatok. A geometriai tulajdonságok meghatározása MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 20/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ ENV 13696:2000 Parketta és más fa padlóburkolatok. A rugalmasság és a kopásállóság meghatározása MSZ EN 13756:2003 Fa padlóburkolatok. Fogalommeghatározások MSZ EN 13810-1:2003 Fa alapanyagú lemezek. Úsztatott padlók. 1. rész: Teljesítményjellemzık és követelmények MSZ EN 13859-2:2005 Angol nyelvő! Hajlékony vízszigetelı lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és jellemzıi. 2. rész: Falburkolatok alátétlemezei MSZ EN 13879:2002 Fa alapú lemezek. A lapsíkkal párhuzamos hajlítási tulajdonságok meghatározása MSZ EN 13990:2004 Fa padlóburkolatok. Hajópadló fenyı főrészáruból MSZ EN 13991:2004 Szénpirolízis-származékok. Kıszénkátrány-bázisú olajok: kreozot. Elıírások és vizsgálati módszerek MSZ EN 14080:2005 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Rétegelt-ragasztott fa. Követelmények MSZ EN 14081-1:2006 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszető szerkezeti fa. 1. rész: Általános követelmények MSZ EN 14081-2:2006 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszető szerkezeti fa. 2. rész: Gépi osztályozás; kiegészítı követelmények az elsı típusvizsgálathoz MSZ EN 14081-3:2006 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszető szerkezeti fa. 3. rész: Gépi osztályozás; kiegészítı követelmények az üzemi gyártásellenırzéshez MSZ EN 14081-4:2006 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszető szerkezeti fa. 4. rész: Gépi osztályozás; az osztályozógépek beállítása gépi ellenırzı rendszerekhez MSZ EN 14250:2005 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Elıre gyártott, szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei MSZ EN 14251:2004 Angol nyelvő! Hengeres szerkezeti fa. Vizsgálati módszerek MSZ ENV 14272:2002 Angol nyelvő! Rétegelt falemezek. Egyes mechanikai jellemzık számítási módszere MSZ EN 14298:2005 Főrészáru. A szárítás minıségének értékelése MSZ EN 14342:2005 Angol nyelvő! Fa padlóburkolatok. Jellemzık, a megfelelıség értékelése, jelölés MSZ EN 14354:2005 Angol nyelvő! Fa alapanyagú lemezek. Furnérozott padlóburkoló anyagok MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 21/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ EN 14374:2005 Angol nyelvő! Faszerkezetek. Szerkezeti furnérfa. Követelmények MSZ EN 14444:2006 Angol nyelvő! Szerkezeti ragasztóanyagok. A ragasztott együttesek tartósságának minıségi értékelése. Éknyomásos törésvizsgálat (ISO 10354:1992, módosítva) MSZ ENV 14464:2003 Angol nyelvő! Főrészáru. A réteges elválás vizsgálatának módszere MSZ EN 14519:2006 Angol nyelvő! Tömör fa falburkolatok és védıburkolatok fenyıbıl. Csaphornyos profilok MSZ EN 14761:2006 Angol nyelvő! Fa padlóburkolatok. Parketta tömör fából. Ipari alkalmazású parkettaelemek MSZ EN 14762:2006 Angol nyelvő! Fa padlóburkolatok. Mintavétel a megfelelıség értékeléséhez MSZ EN 14951:2006 Angol nyelvő! Lombos, tömör fa falburkolatok és védıburkolatok. Profilozott elemek MSZ EN 204:2001 A nem szerkezeti, hıre lágyuló mőanyag faragasztó anyagok osztályozása MSZ EN 24506:1994 Keményfémek. Nyomóvizsgálat MSZ EN 26891:1995 Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések. A teherbíró képesség és az alakváltozási jellemzık meghatározásának általános alapelvei (ISO 6891:1983) MSZ EN 28970:1995 Faszerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések vizsgálata. A fa térfogati sőrőségének követelményei (ISO 8970:1989) MSZ EN ISO 2740:2000 Porkohászati gyártmányok a keményfémek kivételével. Szakító- próbatestek MSZ EN ISO 3325:1999/A1:2002 Porkohászati gyártmányok a keményfémek kivételével. A keresztirányú törıszilárdság meghatározása MSZ EN ISO 3325:2000 Porkohászati gyártmányok a keményfémek kivételével. A keresztirányú törıszilárdság meghatározása MSZ EN ISO 7438:2006 Fémek. Hajlítóvizsgálatok MSZ EN ISO 527-1:1999 Mőanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 1. rész: Alapelvek MSZ EN ISO 178:2003 Mőanyagok. A hajlítási tulajdonságok meghatározása MSZ EN ISO 604:2003 Mőanyagok. A nyomási jellemzık meghatározása MSZ ISO 3345:1991 A faanyagok rostirányú szakítószilárdságának meghatározása MSZ ISO 3346:1991 A faanyagok rostjaira merıleges szakítószilárdság meghatározása MSZ ISO 4470: 1992 A főrészárútétel átlagos nedvességtartalmának meghatározása MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 22/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ ISO 4473:1990 Fenyı és lombos főrészrönkök látható fahibáinak osztályozása MSZ ISO 4480:1993 A fenyı főrészrönk méreteinek és térfogatának meghatározása MSZ ISO 8905: 1991 A főrészáru rostirányú nyírószilárdságának meghatározása MSZ ISO 8906: 1993 A főrészáru rostirányra merıleges nyomószilárdságának meghatározása MSZ ISO 9086-1: 1992 A faanyagok fizikai és mechanikai vizsgálataival kapcsolatos fogalommeghatározások. Általános fogalmak és makrostruktúra MSZ 1597:1999 Vezetéktartó faoszlop MSZ 6771-1:1982 Faanyagvédelem. Fogalommeghatározások MSZ 6771-8:1985 Faanyagvédelem. A védıszer minıségi kimutatása és mennyiségi meghatározása MSZ 6771-9:1985 Faanyagvédelem. Faanyagvédı szerek fémkorróziós hatásának meghatározása MSZ 6771-11:1985 Faanyagvédelem. Faanyagvédı szerek behatolóképességének meghatározása MSZ 6771-13:1987 Faanyagvédelem. A védıszer fakorróziós hatásának vizsgálata MSZ 6771-15:1988 Faanyagvédelem. A faanyagvédı szerek ragaszthatóságot befolyásoló hatásának vizsgálata MSZ 6786-1: 1976 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok mintavétele és a fizikaimechanikai tulajdonságok vizsgálatának általános elıírásai MSZ 6786-2: 1988 Faanyagvizsgálatok. Nedvességtartalom meghatározása MSZ 6786-3: 1988 Faanyagvizsgálatok. Sőrőség meghatározása MSZ 6786-4: 1976 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányra merıleges nyomószilárdságának meghatározása MSZ 6786-5: 1976 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok statikus hajlítószilárdságának meghatározása MSZ 6786-6: 1977 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányú nyírószilárdságának meghatározása MSZ 6786-7: 1977 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok ütı-hajlítószilárdságának meghatározása MSZ 6786-8: 1977 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányú nyomószilárdságának meghatározása MSZ 6786-9: 1989 Faanyagvizsgálatok, A dagadás meghatározása MSZ 6786-10:1978 Faanyagvizsgálatok. Mintatörzsek és kivágások kijelölése állományok faanyagának vizsgálatához MSZ 6786-11: 1982 Keménység meghatározása MSZ 6786-12: 1976 Faanyagvizsgálatok. Kihajlási szilárdság meghatározása MSZ 6786-13:1976 Faanyagvizsgálatok. A fa nedvesség- és vízfelvevı képességének meghatározás MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV EFVL MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 23/23 Változat száma: Érvényesség kezdete: 1. 2006. 10. 17. MSZ 6786-14:1982 Faanyagvizsgálatok. Kopásállóság meghatározása MSZ 6786-15: 1984 Faanyagvizsgálatok. Rugalmassági együttható meghatározása statikus hajlítással MSZ 6786-17: 1984 Faanyagvizsgálatok. Fogalommeghatározások MSZ 6786-18: 1989 Faanyagvizsgálatok. A zsugorodás meghatározása MSZ 6794:1986 Bútorlap léc- és furnérbetéttel. (Betétes falemez) MSZ 8012:1982 Ládák és rekeszek főrészáruból, fahelyettesítı anyagokból MSZ 9764:1978 Vasúti hidak talpfája (hídfa) MSZ 10144: 1986 Teherhordó faszerkezetek anyagai MSZ 10145: 1986 Teherhordó faszerkezetek faanyagának minıségellenırzése MSZ 12848: 1977 Faanyagok fizikai-mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. A mintavétel feltételei és a vizsgálati eredmények statisztikai elemzése MSZ 12849: 1980 Faanyagok szeg- és csavarállóságának meghatározása MSZ 13340:1986 Talpfafélék telítése MSZ 13341:1984 Főrészáruk védıkezelése MSZ 13342:2000 Faoszlopok telítése MSZ 15025:1989 Építmények teherhordó faszerkezeteinek erıtani vizsgálata MSZ 17300-2:1988 Fenyı főrészáru. Általános elıírások MSZ 17301-2:1988 Lombos főrészáru. A deszka és a palló általános elıírásai MSZ 17301-3:1988 Lombos főrészáru. A zárléc és a gerenda általános elıírásai MSZ 20307:1986 Idompréselt, rétegelt falemezek MSZ-04-803-6:1989 Építı- és szerelıipari épületszerkezetek. Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek MSZ-04-803-15:1990 Építı- és szerelıipari épületszerkezetek. Fapadló burkolatok MSZ-08-0590:1989 Színfurnérozott rétegelt (ragasztott) falemez MSZ-08-0641:1990 Faipari víz- és fızésálló ragasztások vizsgálata MSZ-08-1946:1988 A kémiai faanyagvédelem biztonságtechnikai elıírásai MSZ-09-10.0125: 1983 Aknaszállítás. Fa vezetıgerenda minısítése szilárdsági vizsgáltok alapján HSZ-ATV 01 Alakváltozás és feszültségmezı mérése elektromos nyúlásmérési eljárással szerkezeten vagy szerkezeti elemen