2. A VIZSGÁLAT TÁRGYA

2.1. Felépítmény

2.1.1. A feljárók, a korlátok, az ajtók, a járófelületek, a kapaszkodók, a kilépő- és a karbantartó állások megléte és épsége.

2.1.2. A forgóasztal, az acélszerkezet (gém, gémtoldat, segédgém, merev gémtartó elemek stb.) és a gémtartó oszlop épsége.

2.1.3. Az ütközők és a helyzetkapcsolókat működtető elemek megléte, épsége és rendeltetésszerű működése.

2.1.4. A vezérlőfülke és szerkezeti részeinek (pl. ablakok, ajtó, ülés) épsége és rendeltetésszerű működése.

2.1.5. A darufelépítményt a járműalvázhoz rögzítő kötések épsége és feszessége.

2.2. Támaszok

2.2.1. A talpalótányérok, a teleszkóptagok, a rögzítő csapszegek megléte, épsége és rendeltetésszerű működése.

2.2.2. A futómű-rugózást áthidaló szerkezetek megléte és működőképessége.

2.2.3. Az elgurulást meggátló (kerék-) ékek megléte.

2.2.4. A daru biztonságos üzemét, az állékonyságot befolyásoló kerekek, illetve a lánctalp épsége, kopásának mértéke és ha szükséges, a gumiabroncsokban a levegőnyomás nagysága.

2.2.5. A támaszok alaphelyzetét (közlekedés, helyváltoztatás közben) biztosító elemek megléte, üzemképessége.

2.3. Acélszerkezeti kötések

2.3.1. A csavar- és a szegecskötések megléte, épsége, feszessége és kilazulása elleni biztosítottsága.

2.3.2. A hegesztett varratok folytonossága, repedés-, törés- és szakadásmentessége.

2.4. Gépészeti berendezések

2.4.1. A forgatómű rendeltetésszerű működése és a forgóasztal csapjának elhasználódása (a forgóasztal  bólintása).

2.4.2. A fogaskoszorú és a hozzá csatlakozó kisfogaskerék fogainak kopottsága és a foghézag nagysága.

2.4.3. A forgató hajtómű ékeinek feszessége és a forgóasztal állandó mozgásának mértéke.

2.4.4. A gém döntését és kinyúlását változtató szerkezeti részek működőképessége.

2.4.5. A darumozgás kinematikai láncának elemeit képező tengelykapcsolók ékeinek, reteszeinek és csavarkötéseinek állapota (feszesség, biztosítás), a fogaskerekek, a féktárcsák, a lánckerekek, a

kötélkorongok ékelésének és reteszelésének feszessége, az ékek és a reteszek biztosítása, a fogaskerekek, a lánckerekek, a kötélkorongok épsége, elhasználódottsága, beállítása, illetve kapcsolódása, a végtelenített hajtások állapota, a csapszegek, a csapok, a csapágyak, a gém-teleszkóptag csúszóbetétek stb. holtjátéka.

2.5. Teherfelvevő szerkezet, kötél, lánc, kötélkorong, kötéldob, lánckerék

2.5.1. A teherfelvevő szerkezet (pl. horog, markoló, emelőgerenda) épsége, kopottsága és mérettartása.

2.5.2. A teherfelvevő szerkezetet tartó szerkezeti elem (pl. horoghíd) épsége, mozgásképessége, befogásának, illetve rögzítésének épsége.

2.5.3. A horogszár épsége, a horogcsapágy épsége és működőképessége, a horoganya épsége és biztosítása.

2.5.4. A kötélkorongok, a lánckerekek és a kötéldobok állapota, csapágyazása, rendeltetésszerű működése, tengelyük rögzítése, a kötél egyenletes felcsévélését biztosító elemek állapota és működőképessége.

2.5.5. Az emelő- és a tartókötelek állapota, a láncok állapota és a kötélvégek rögzítése.

2.6. Biztonsági berendezések

2.6.1. A fékek (forgatómű, emelőmű) helyes beállítása, működőképessége, hatásossága (teher-tartása). A fékalkatrészek épsége és állapota, a féksúly rögzítők biztosítása, hidraulikus, mágneses vagy mechanikai működtető egységeinek működőképessége és állapota.

2.6.2. A forgatást, a gém dőlését és hosszváltoztatását, a kötéldobról a kötél letekeredését határoló, illetve vezérlő, az ellensúly helyzetét érzékelő, a horog mozgását határoló kapcsolók megléte és működőképessége.

2.6.3. A nyomatékhatároló rendeltetés szerinti működőképessége.

2.6.4. A gémdőlést, a daru helyzetét (dőlés, billenés), a gém hosszát, a teherbírást, a terhelés nagyságát jelző berendezés rendeltetésszerű működése.

2.6.5. A daru biztonságos üzemére veszélyes külső hatásokat érzékelő és jelző szerkezetek (pl. szél-sebességjelző, nagyfeszültségű vezeték-érzékelő) működőképessége.

2.6.6. A reteszelő rendszerek (pl. az ellensúly helyzetét érzékelő letiltó kapcsoló) rendeltetésszerű működése.

2.6.7. A támaszok beállított helyzetét biztosító szerkezetek (pl. biztonsági anya, nyomásvezérelt visszacsapó szelep) megléte és működőképessége.

2.6.8. A gém süllyedését megakadályozó szelepek, illetve a zuhanás-gátló szelepek működő-képessége.

2.6.9. Vészüzemi berendezéses daru esetében az ezt lehetővé tevő szerkezetek üzemkész állapota.

2.7. Vezérlőberendezések

2.7.1. A vezérlőelemek (karok, forgókapcsolók, nyomógombok stb.) nulla állásának és különböző helyzeteinek érzékelhetősége, mozgásának határoltsága. A vezérlőkar mozgásának és a vezérelt mozgásnak az összehangoltsága. A vezérlőkar nulla állásba való visszatérése.

2.7.2. A vezérlőelemek rendeltetésszerű működése.

2.7.3. Az egyidejű működtetést kizáró reteszelési rendszer rendeltetésszerű működése.

2.8. Vezérlőfülke

2.8.1. A vezérlőfülke zárhatósága, illetve az illetéktelenek általi működtetést megakadályozó rendszer hatékonysága és működőképessége.

2.8.2. A vezérlőfülke belső világítása, fűtése, padozata, ablakai, az ablakok áttetszősége és épsége.

2.8.3. A vezetőülés épsége, állaga, rögzítettsége és rendeltetés szerinti használatának lehetősége.

2.9. Jelzőberendezések

2.9.1. A hangjelző (pl. kürt, sziréna) és a fényjelző (pl. üzem közben villogó lámpa) berendezések rendeltetésszerű működése.

2.9.2. A helyzetjelző lámpák (pl. a gémcsúcsra és a törzsre szerelt lámpák) megléte és működő-képessége.

2.9.3. Az üzemképesség (pl. szivattyú bekapcsolt állapota), üzemzavar, a berendezés működési határa (pl. nyomatékhatároló fény és hangjelzései), valamint a biztonsági szempontból fontos jelzések (pl. ötödik támasz helyzetét jelző lámpa) működőképessége.

2.10. Feliratok, festés

2.10.1. A veszélyes részek színjelölésének megléte és épsége.

2.10.2. A figyelmeztető, a tiltó, a tájékoztató és a teherbírást jelző feliratok megléte és olvashatósága.

2.10.3. A daru teljes festésének állaga és a korróziós károsodások mértéke.

2.11. Villamos berendezések

2.11.1. A vezetékek épsége, rögzítettsége és állapota.

2.11.2. A daruzott teret megvilágító lámpa megléte és működőképessége.

2.11.3. A kábelek csatlakoztatásának épsége és rendeltetésszerű használatának lehetősége.

2.11.4. A villamos motorok, a féklazító mágnesek és az elektrohidraulikus féklazítók épsége és rendeltetésszerű működése.

2.11.5. Az ellenállások, a kábelvégbekötések, a kapocslécek és a kapocsfedelek épsége és megléte.

2.11.6. A villamos kapcsolószekrények tömítettsége (a tömszelencék rendeltetés szerinti alkalmazása).

2.11.7. Hálózatról üzemeltetett vagy hálózati feszültséggel dolgozó emelőgép esetében az egyéb villamos előírások szerinti vizsgált tárgya.

2.12. Hidraulikus rendszer

2.12.1. A hidraulikus hengerek, csatlakozók, elemek, részegységek és tömlők tömítettsége és épsége.

2.12.2. A hidraulikus rendszert a túlnyomás ellen védő berendezés működőképessége.

2.12.3. A hidraulikus elemek (pl. gémmozgató hengerek, kitalpalók) helyzettartása terheletlen és terhelt állapotban.

2.12.4. A csövek, a csővezetékek és a tömlők vezetése, rögzítettsége és állapota.

2.12.5. A hidro-akkumulátor felszereltsége, jelölése és állapota.

 

2.13. Kenőanyag-ellátottság

A fogaskerék-kapcsolatok, a hajtóművek és a csapágyak kenése, az emelőkötél telítettsége korrózió-gátló anyaggal.

2.14. Érintésvédelem

A hálózati árammal is működtethető berendezés érintésvédelmének épsége, előírás szerinti működőképessége és hatékonysága.

2.15. Dokumentáció

2.15.1. A darukönyv megléte és rendeltetésszerű vezetése.

2.15.2. A daru-gépkönyv megléte.

2.15.3. A darunapló vagy az ezzel egyenértékű kísérő dokumentáció megléte és rendszeres vezetése.

2.15.4. A kötöző-eszközök minőségének bizonylatolására alkalmas dokumentumok megléte.

2.15.5. A vizsgálatok és a karbantartási műveletek bizonylatainak (a beépített részek, pl. a sodronykötél műbizonylatának) a megléte.

3. A VIZSGÁLAT MÓDJA

3.1. A szemrevételezéses, a tapintásos, a mérőeszközös, a mérőműszeres, az üresjárati (működési) és

az üzemi terheléses vizsgálat az MSZ 9721/1 szerint.

3.2. Statikai vizsgálatkor az emelőgépet a nyomatékhatároló (túlterhelés-gátló) által megengedett legnagyobb teherrel kell terhelni. A terhet 100-200 mm magasra kell felemelni, és legalább 10 percig kell ebben a helyzetben tartani. A vizsgálati terhet és a darut a legnagyobb igénybevételt okozó helyzetbe kell hozni. A vizsgálat során, illetve után ellenőrizni kell, hogy nem következett-e be káros vagy maradó alakváltozás, a teher visszacsúszásának mértéke a megengedett határértéken belül maradt-e és a kitalpaló (kitámasztó) rendszer nem mozdult-e el.

A statikai vizsgálat során a nyomatékhatároló működőképességét vagy a kinyúlás változtatásával(pl. gémdöntés, gémhossz növelés), vagy a teher tömegének növelésével kell ellenőrizni. A kinyúlás és a teher tömegének szorzatából kell kiszámítani annak a nyomatéknak a nagyságát, amely a nyomaték-határolót (túlterhelés-gátló) működésbe hozza. A vizsgálati eredményt össze kell hasonlítani a gépkönyv szerinti adatokkal, és ennek alapján kell eldönteni, hogy a nyomatékhatároló rendeltetés-szerűen működik-e.

A próbasúly nagyságát, az emelőgép vizsgálat közbeni helyzetét, a tehersüllyedés és a kinyúlás nagyságát (pozícióját) jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok