A munkavállalók jogai és kötelezettségei

A munkavállaló általában akkor tekinthető alkalmasnak a munkavégzésre, ha:

 

Rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel és képzettséggel

A foglalkozás-egészségügyi orvos - munkaköri alkalmassági vizsgálat, személyi higiénés alkalmassági vizsgálat - alapján alkalmasnak minősítette az adott munkafeladatra

Munkaköréhez/munkájához szükséges munkavédelmi oktatásban részesült és a szükséges munkavédelmi ismereteket elsajátította

Munkaköréhez és/vagy tevékenységéhez előírt egyéni védőeszközöket a munkavégzéshez használja,

Kipihent és nem áll alkohol vagy más olyan pszichotróp szer hatása alatt, amely a munkavégzés biztonságát befolyásolná

A munkavállaló jogai:


Biztosítani kell számára az előírt védőeszközt, védőfelszerelést, védőruhát, védőberendezést.

Biztosítani kell a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítását, betanulási időt.

Joga van a munkát megtagadni, ha olyan tevékenységet kell végeznie, ami a biztonságos munkavégzés feltételei nélkül valósulna meg.

Joga van megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját, vagy mások testi épségét fenyegeti.

 

A munkavállalók kötelezettségei


A munkavállaló köteles:

A számára kijelölt helyen és időben munkaképes állapotban megjelenni a munkaidőt ott eltölteni.

A biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat és ismereteket elsajátítani (munkavédelmi oktatás.)

Munkakezdés előtt meggyőződni a rendelkezésére álló munkaeszközök állapotáról.

Kizárólag olyan munkát végezni, amire kiképezték, kioktatták.

Olyan ruhában végezni a feladatait, mely nem akadályozza a munkavégzésben.

Védőberendezéseket rendeltetésszerűen használni.

Fegyelmet, rendet, tisztaságot tartani a munkaterületen.

A számára előírt orvosi vizsgálaton részt venni.

Munkatársakkal együttműködni, olyan magatartást tanúsítani, hogy a munkatársai munkáját ne zavarja, azok testi épségét ne veszélyeztesse.

Veszélyt jelentő rendellenességet, rosszullétet, sérülést azonnal jelenteni a munkahelyi vezetőjének.

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok