VESZÉLYES ANYAGOKKAL VÉGZETT

TEVÉKENYSÉG BELSŐ SZABÁLYOZÁSA

A 2000. évi XXV. törvény „A kémiai biztonságról”,valamint a 25/2000. (XI.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet „a munkahelyek kémiai biztonságáról”előírása alapján az alábbi belső szabályzatot adom ki.

A belső szabályzatban foglaltak betartása mindenkire nézve kötelező.

A vállalat működési területén a veszélyes tevékenység végzéséhez szükséges, a kereskedelemi forgalomban kapható illetve engedélyezett vegyi anyagokat és -készítményeket szabad csak használni.

A tevékenységet be kell jelenteni a területileg illetékes ÁNTSZ, városi intézete felé. A biztonsági adatlapok, felhasználásával el kell készíteni a kockázatbecslést.

Veszélyes anyagok beszerzése

A veszélyes anyagok beszerzése a munkáltató feladata. Mennyisége minden esetben csak a szükségletnek megfelelő.

Veszélyes anyagok szállítása

A veszélyes anyagokat a munkáltató szállítja saját gépjárművével vagy kézi anyagmozgatással, eredeti zárt csomagolásban.

Veszélyes anyagok tárolása

Mivel csak a szükségletnek megfelelő mennyiség kerül vásárlásra, így külön raktározásra nincs szükség. A megmaradt mennyiségeket külön zárható helyen kell tárolni. A munkáltató erre a célra rendszeresített zárható szekrény vagy egyéb (pl.: zárható doboz vagy láda). A tároló helyeket „Takarítószer” és „Vegyi anyagok” felirattal kell ellátni. A tárolásnál figyelembe kell venni az anyagok tulajdonságait (kémiai). Pl. háztartási hipó és háztartási sósav együtt tárolása nem ajánlott. Együttes kiömlésük esetén veszélyes gázok szabadulhatnak fel.

Csomagoló anyagok tárolása

Amennyiben a biztonsági adatlap útmutatása alapján a csomagoló anyagokat nem szabad kommunális hulladékként kezelni, úgy azokat külön, a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabad tárolni és veszélyes hulladékként kell, kezelni.

Védőeszközök biztosítása

A kockázatértékelésben, valamint az egyéni védőeszköz juttatása munkáltatói szabályzatban meghatározott egyéni védőeszközöket a munkáltatónak kell biztosítani.

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok