Tisztelt Olvasó!

Az alábbiakban néhány hasznos tanácsot adunk a "Munkamédia" Biztonsági és információs jelek, szimbólumok, piktogramok képgyűjtemény használatához.

Ennek a gyűjteménynek az elkészítésével az volt a cél, hogy az élet valamennyi területére kínáljunk mintát munkáink illusztrálására, illetve azon munkáltatói feladatnak eleget téve, mely előírja a minél szélesebb körű információk átadását a munkavállalóknak és a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak. A képek minőségére az ems-formátum (bővített Windows metafájl) a garancia, hiszen ezek a vektoros képek, ha megfelelő képszerkesztőt használunk (CorelDraw, Adobe Illustrator stb.) tovább szerkeszthetők, elemeire szétszedhetők, átszínezhetők stb. A másik nagy előny a rendkívül kicsi fájlméret. Így dokumentumaink megnyitása, melyekben ezen képek közül szúrtunk be, használtunk illusztrálásra, nem fog okozni semmi nehézséget.

Kellemes időtöltést és jó munkát kíván a képtár összeállítója:

Somogyi Gábor

Tisztelt Felhasználó!

 

Ez a hiánypótló munka a tűzvédelmi dokumentáláshoz nyújt hathatós segítséget, olyan bevált minták közreadásával, melyek azonnal adaptálhatóak egy-egy területre. Feldolgozásra kerültek a legfontosabb tűzvédelmet érintő jogszabályok. A tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv készítése ezentúl nem jelent gondot. A tűzvédelmi oktatásra kidolgozott tematikák, PowerPoint bemutatók és írásos anyagok, tovább könnyítik a felhasználó munkáját. A pdf-formátumú kinyomtatható tűzvédelmi táblák és a felhasználható piktogramok mellett az iratmintatár további értékes moduljai jelen összeállításnak. Mindezeken túl figyelembe kell venni, hogy a CD-n lévő dokumentumok felhasználását mindenki saját felelősségére tegye meg, hiszen a bemutatott minták adaptálása, átírása (akár a jogszabályok változása miatt is) feltétlenül szükséges. A helyszínek pontos ismerete nélkül nagyon nehéz korrekt munkát készíteni, ennek ellenére találhat olyan anyagokat, melyek minden változtatás nélkül is felhasználhatók.

Jelen frissítésnek az apropója a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletet az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépése, hiszen ez a jogszabály visszaköszön szinte valamennyi dokumentálási folyamat alkalmával.

A CD korábbi anyagának készítése közben neves szakemberekkel konzultálva született meg ez a változat, melyet a Tisztelt Felhasználó most birtokba vehet. Remélem, hasznosan tudja munkája során alkalmazni ezt az összeállítást, mely reményeim szerint megoldást ad, illetve kínál sok problémára.

A feldolgozott fájlok Word szövegszerkesztőben, illetve Excelben készültek, ezért megnyitásukhoz ezt a formátumot ismerő program szükséges. Néhány anyag olvasásához, megnyitásához  viszont pdf-olvasó programnak (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader) kell lennie gépén. Ez utóbbiakat külön is jelezzük.

Jó munkát kívánok!

Somogyi Gábor

Tisztelt Felhasználó!

 

Ennek az összeállításnak az elkészítésével az volt a célunk, hogy több évtizedes munkánknak egy szeletét megosszuk azon kollégákkal, akik nem kívánnak olyannal bajlódni, amit már más elkészített.

Az anyagban található 360 db dokumentum legtöbbje továbbszerkeszthető (Word) formátumban készült, tehát változtathatók, módosíthatók, amelynek jelentősége abban áll, hogy saját magunk is készíthetünk ezek felhasználásával kezelési utasításokat olyan gépekre, amire nem találtuk meg az eredetit. Viszont a gép kezelésének, használatának egyik fontos eleme a dokumentációk megléte.

Az üzembe helyezési, használatba vételi eljárások, illetve az ezeket megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok egyik sarkalatos hiányossága szokott lenni az, hogy nincs, vagy már nem lehet feltalálni a gépkönyveket, kezelési-, karbantartási utasításokat. Ezen hiányosságoknak a pótlása súlyos anyagi megterhelést jelenthet a munkáltatóra akár egy gép esetében is, nem beszélve arról, ha ezek tömegével fordulnak elő.

Ennek az anyagnak a fejlesztésével, bővítésével nem állunk le, időnként (évente egyszer) bemutatunk egy másik verziót, amikor újabb 50-100 gépre vonatkozó dokumentációt adhatunk közre.

Reméljük, hasznosnak találja az összeállítást, és munkáját megkönnyítendő, profitálhat is belőle.

 

Jó munkát kívánunk!

 

Ravasz László és Somogyi Gábor

Tisztelt Felhasználó!

Köszönöm, hogy ezt a Munkamédia kiadványt választotta! Jelen összeállításnak a technikai része hasonló a Kémiai biztonsággal, vegyi kockázatok becslésével foglalkozó, ezt megelőző munkával, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen a munkahelyi kockázatok becslésének két speciális ágát dolgozza fel.

 

Jó munkát kívánok!

Somogyi Gábor

Tisztelt Felhasználó!

 

Először is köszönöm, hogy ezt a Munkamédia kiadványt választotta!

Vélhetően valamennyi munkavédelmi oktatással összefüggő feladatát meg tudja oldani ezen oktatási tematika gyűjtemény segítségével, eleget téve a jogszabályok által előírt kötelezettségének.

A kisgépkezelők oktatásának, felkészítésének, dokumentálásának anyaga, munka- és tűzvédelmi oktatási tematikák, tesztek mellett a munkavédelmi szabályozáshoz is talál egységes formában elkészített dokumentumokat.

 

Jó munkát kívánok!

 

Somogyi Gábor

Ebben az összeállításban igyekeztem csokorba szedni mindazon információkat, melyek jelenleg egy munkavédelmet gyakorló ember számára rendelkezésre kell, hogy álljanak, és szüksége lehet azok ismeretére a használat során. Már figyelembe vettem az utóbbi 6-8 év egyéni védőeszköz-előírásokkal szerzett tapasztalataimat, megtoldva a kollégák, barátok véleményével, akik nagyon sokat segítettek és buzdítottak a CD továbbfejlesztésén, frissítésén.

Bár úgy gondolom egyértelmű a gombok jelentése, azért talán nem árt, ha néhány mondatban némi magyarázattal szolgálok a használat tekintetében.

A Jogi szabályozás gomb megjeleníti az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos rendelkezéseket és talál iratmintákat, felmérőlapokat is a lap alján.

Az EVE meghatározása gombra kattintva elkezdheti a munkát, és különböző (hasznos) információkon, iratmintákon keresztül meghatározhatja (a régi típusszámokat már nem tartalmazza a rendszer) az adott ártalomhoz, veszélyhez kapcsolható védőeszközt.

Az EVE kiválasztása gomb a konkrét védőeszközök kiválasztási segédletét nyitja meg, melynek használatát az adott oldalon olvashatja. Itt pontos útbaigazítást talál az egyéni védőeszközök jelzéseire és  beazonosítására vonatkozóan.

Az EVE adatbázis gomb alatt a különböző eszközök csoportba foglalt, kidolgozott dokumentumait tekintheti meg. Ezek segítségével lehet egy-egy szakmát, foglalkozást kidolgozni, összerakni. Ha a CD tartalma fel van másolva gépünkre, a fájlok és a mappa tartalmát módosíthatjuk úgy, hogy azt a későbbiekben is használni tudjuk.

Az EVE munkakörök szerint gomb sok-sok szakmára/munkakörre kidolgozott védőeszköz-meghatározást tartalmaz, melyet mindenki saját felelősségére használhat fel, hiszen ez a tevékenység, mint munkavédelmi szakfeladat, mindenképpen egy előzetes felméréshez, kockázatelemzéshez kapcsolódik a pontos és szakszerű munka érdekében!

Tisztelt Kolléga!

Azért készítettem el ezt a kiadványt, mert a korábbi Munkamédia CD-ROM-ok fejlesztése kapcsán annyi új információ gyűlt össze időközben, hogy érdemesnek látszott ezt így egy korongon kiadni. Azért választottam ezt a formát, mert az egyes területek lemezeinél voltak, vannak ugyan újdonságok, de talán nem annyi, amennyiért indokolt lett volna egy új verziót készíteni. Ez bizonyos mértékig hátrányos megkülönböztetés lett volna a régi vásárlókkal, használókkal, hiszen újból meg kellene venniük a lemezeket, ha a változásokat figyelemmel kívánják követni. Ezen a korongon minden új anyag megtalálható, mindamellett, hogy az eredeti CD-k frissülnek majd a megfelelő helyeken. Az új használók természetesen, már a legfrissebb dokumentumokhoz is hozzájutnak.

Most két év termését tudja megtekinteni, megnyitni az alább évszámokra kattintva!

 

2010

 

 

2011

 

Jó munkát!

 

Somogyi gábor

Tisztelt Felhasználó!

Az alábbiakban a munkahelyi kockázatok felmérésre, elemzésére készítettünk egy olyan összeállítást, mely a maga nemében egyedülálló. Mindezeken felül foglalkozunk  a különböző gépvizsgálatokkal, a munka- és üzemi baleset kivizsgálásának legfontosabb nyomtatványaival. Nagy segítséget jelent minden felhasználónak az iratminta gyűjtemény, melynek jelentős részben az ún. intelligens módszerrel készült. Ennek lényege, hogy legördülő űrlapmezők segítenek a kitöltésben, csak oda lehet írni, ahol megengedett a bejegyzés megtétele. Viszont az alapszövegben az űrlapvédelem feloldása után magunk is végezhetünk módosításokat.

A bemutatásra kerülő több száz minta olyan hatalmas tudásanyagot halmoz fel, melyre még az eddigiekben nem volt példa.  Akik már ismerik valamelyik munkámat, azok elmondhatják, hogy a tartalom mellett fontos elemnek tartom az egyes dokumentumoknak a külalakját, megjelenését is. A CD alapvetően a munkahelyi kockázatok értékelésével, becslésével, illetve az ezek elvégzéséhez szükséges minták közreadásával foglalkozik, de néhány példát bemutat a kémia/vegyi kockázatok becslésére is. Ez utóbbiról és a biológiai kockázatok becsléséről külön anyag készült.

Tekintsük át, milyen joghelyek kötelezik a munkáltatókat a kockázatelemzések elvégzésére:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

(3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

(4) A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékenység megkezdésének tényét, időpontját.

(5) A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:

a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;

b) a veszélyek azonosítása;

c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;

d) a kockázatot súlyosbító tényezők;

e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;

f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;

g) a tervezett felülvizsgálat időpontja;

h) az előző kockázatértékelés időpontja.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

19. § (1) A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes készítményekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) rendelkezéseire figyelemmel. A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős.

(2) A kockázatbecslés érdekében a következők elvégzése szükséges:

a) a veszély azonosítása;

b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése;

c) az expozíció becslése;

d) a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

(3) Az OKK-OKBI a törzskönyvezendő veszélyes anyagok esetében a törzskönyvezési eljárás során, illetve a bejelentendő veszélyes anyagok bejelentését követően - a legalább 10 tonna/év mennyiségben gyártott, illetve forgalmazott veszélyes anyag esetén - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter vagy az általa kijelölt szerv szakhatósági közreműködésével elvégzi a környezetvédelmi és vízügyi és az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által meghatározott adatszolgáltatás elemzését, illetve kockázatbecslést.

(4) A (3) bekezdés szerinti kockázatbecslés elvégzése nem érinti az (1) bekezdés alapján a tevékenység megkezdését megelőzően elvégzendő kockázatbecslést.

(5) A veszélyes anyaggal, illetőleg a veszélyes készítménnyel tevékenységet végző a kockázat kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket dolgoz ki. Ez a kötelezettség nem érinti az Mvt.-ben, illetőleg a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben foglalt egyéb követelmények teljesítését.

(6) Az (1)-(2), valamint az (4)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a magáncéllal, nem foglalkozás körében végzett tevékenység megkezdését megelőzően.

A törvény a magáncéllal, nem foglalkozás körében végzett tevékenységek kivételével, minden veszélyes anyaggal és veszélyes készítménnyel végzett tevékenység esetében kötelezővé teszi a kockázatbecslést. A kockázatbecslés nagyon fontos célt szolgál: egyrészt a becsült kockázat jelzi, hogy csökkentésére (kezelésére) kell-e intézkedést hozni, másrészt az intézkedés eredményességét kontrollálhatóvá teszi; ha az intézkedést követően ismételten elvégzett kockázatbecslés nem jelzi a kockázat csökkenését, azt jelenti, hogy vagy az intézkedés volt hibás, vagy az intézkedést nem hajtották végre. A törvény előírja, hogy a kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetében a tevékenységet végző a felelős. Ezzel a szabályozással a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel végzett tevékenységek „munkavédelmét” a törvény az 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) határain túlra, a nem szervezett munkavégzésre is kiterjeszti. A törvény - összhangban az Mvt.-vel - meghatározza a kockázatbecslés szakaszait. Előírja, hogy a törzskönyvezés során, illetve a nagy tömegben gyártott vagy importált veszélyes anyagok esetében az adatszolgáltatás (részletessége a gyártott vagy importált anyag tömegétől függ) a gyártó vagy az importáló kötelessége és felelőssége, de a kockázatbecslésnek a tevékenység ismerete nélkül elvégezhető szakaszait - az egészségügyi miniszter és a környezetvédelmi miniszter által meghatározott módon - a hatóság (OKK-OKBI) végzi el.

61/1999. XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

3. § (1) Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával jár, meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban együtt: munkavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és – amennyiben lehetséges – mértékét.

(2) A különböző csoportokba tartozó biológiai tényezők együttes expozíciójával járó tevékenységnél a kockázatot minden jelen lévő biológiai tényezőre meg kell becsülni.

(3) A kockázat becslését évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.

(4) A (2) bekezdés szerinti becslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni:

Az ún. intelligens dokumentumokban az űrlapvédelem be- és kikapcsolása
    

Űrlapvédelem feloldása Office XP, 2003 esetén


Nézet menü Þ Eszköztárak, majd a megjelenő listában tegyünk pipát az ü Űrlapok elé.  A lakat ikonnal kapcsolhatjuk ki és be az űrlapvédelmet.

Ha azonban ezek az információk nem lennének elégségesek, kattintson ide egy fájl megnyitásához, mely részletesen leírja a tennivalókat!
    

Űrlapvédelem feloldása Office 2007 esetén.

    A Korrektúra lap Védelem csoportjában kattintsunk a Dokumentum védelme gombra, majd a Formázás és módosítás korlátozása parancsra.

    A Word menüszalagjának képe
    A Dokumentumvédelem munkaablakban kattintson a Dokumentumvédelem kikapcsolása gombra.

    Ha a dokumentumvédelem érdekében megadott egy jelszót, írja be a jelszót a Dokumentumvédelem kikapcsolása párbeszédpanelen.

Jó munkát kívánok!

                                         Somogyi Gábor
    

Tisztelt Kolléga!

Az alábbi összeállítás elkészítésével az volt a cél, hogy olyan mintákat adjunk közre a munkahelyi kockázatbecslés témakörében, melyeket kisvállalkozásokra, cégtípusokra, az élet különböző területeire készítettünk el. A dokumentációkban benne hagytunk minden olyan adatot, mely utal a felderített kockázatokra, viszont a cégre/intézményre és minden egyéb személyes vonzatú adatot töröltünk. Tettük ezt azért, hogy ne lehessen beazonosítani sem a helyet, sem pedig azt a céget, melyre anno készült a dokumentáció.

Több kolléga is segített ennek a munkának a létrejöttében, azonban megkíséreltem úgy formázni a mintákat, hogy az ő tevékenységükre, közreműködésükre se lehessen konkréten következtetni. Javarészt valamennyi közreadott minta Munkamédia CD-k segítségével készült, de sok helyen módosítva, átalakítva, pontosított értelmezéssel. Természetesen a már megszokott intelligens megoldások (űrlapvédelemmel és legördülő űrlapmezőkkel ellátott dokumentumok) visszaköszönnek szinte mindegyik anyagban, ezért az űrlapvédelem be- és kikapcsolásával a felhasználónak tisztában kell lennie.

Rákerült a korongra egy csokornyi iratminta  is, melyek használata nagyban elősegíti a munkavédelmi szakemberek, munkáltatók ilyen irányú dokumentációs kötelezettségeinek teljesítését. Ha már kitaláltuk a dokumentálás módját, megoldottuk az ilyen irányú feladatokat, jó szívvel adjuk közre, osztjuk meg évtizedes tapasztalatunkat másokkal. Reményeink szerint hasznos munkával lepjük meg még azokat is, akik már használják mindennapjaikban a Munkamédia Cd-k valamelyikét. Ha ezekről több információt szeretnének kapni, akkor kattintsanak (élő internet-kapcsolat mellett) a Munkamédia logóra!

Fontos! A mintakockázatok használatánál javasoljuk bekapcsolni az űrlapvédelmet, mert a legördülő űrlapmezők beállításait csak így tudjuk módosítani! Ennek módjáról, segítségképpen talál egy fájlt az iratminták között.

 

Mintakockázatok

1.  Autómosó

2.  Laboratórium

3.  Autószerelő

4.  Látványpékség

5.  Autószalon

6.  Manikűr, pedikűr

7.  Ács, állványozó

8.  Gyógyszertár

9.  Burkoló (építőipar)

10. Sütőipar, pékség

11. Cukrászda

12. Rendelőintézet, belgyógyászat

13. Fakitermelő

14. Szarvasmarha-telep

15. Festő-mázoló-tapétázó

16. Táp- és terménybolt

17. Fodrász

18. Üvegházi növénytermesztés

19. Fuvarozó cég

20. Villanyszerelő vállalkozás

21. Shopiroda

22. Villanyszerelő cég

23. Szociális otthon

24. Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés

25. Tetőbontás, ácsolás

26. Építőipari ács-állványozás

27. Kőműves

28. Épületvillamosság szerelés

29. Közúti teherszállítás

30. Gyermekorvos biológiai kockázatbecslés

31. Háziorvos munkahelyi kockázatbecslés

32. Gyermekorvosi rendelő munkahelyi kockázatbecslés

33. Shopiroda

34. Húsáruház kockázatbecslés

35. ÁFÉSZ iroda

36. Virág- és ajándék üzlet

37. Biztosítási alkusz Kft.

38. ABC üzlet

39. Kínai diszkont áruház + mellékletek

40. Gumiszerelő műhely + mellékletek

41. Büfé kockázatbecslés + mellékletek

42. Fogtechnikus kockázatbecslés + mellékletek

43. Műanyag feldolgozó üzem

44. Fogtechnikus vegyi kockázatbecslés

45. Vízmű telep kockázatbecslése

46. Pizzéria kockázatbecslés (+ futárszolgálat)

47. Vendéglő, melegkonyha kockázatbecslés

48. Gumiszerelő cég kockázat gépekkel együtt

49. Létraállványok építése (építőipari vállalkozó)

50. Bírósági végrehajtó iroda

51. TÜZÉP-telep, fuvarozó

52. Fémmegmunkáló üzem (prés- és forgácsoló gépek...)

53. Varroda

54. Benzinkút

55. Szennyvíztisztító telep

56. Gondnokság

57. Kérdéslista rezgésexpozíció

58. Kérdéslista röntgen munkahely

59. Kérdéslista élelmiszerkereskedelem

60. Kockázatértékelés általános szöveg

61. Kockázatértékelés tűzvédelmi kiegészítés

62. Kockázatértékelés 2012

 

Iratminták

Munka- és tűzvédelmi oktatási napló

Űrlapvédelem be- és kikapcsolása

Oktatási igazolás (egy személy)

Értesítés munkavédelmi szakfeladatok ellátásáról

Oktatási tematika

EVE kiadás

Oktatási nyilatkozat gép oktatásról

EVE munkaköri minta

Munkavédelmi adatlap

EVE kidolgozott (pékség)

Veszélyes anyag ÁNTSZ bejelentő

EVE minta piktogramokkal

Veszélyes anyag nyilvántartás

Nem szervezett munkavégzés

OMMF bejelentő

Nem veszélyes termelő berendezések nyilvántartása

OMMF jelentés (szolgáltató-váltás)

Veszélyesnek minősített termelő berendezések nyilvántart.

Tűzoltó készülékek ellenőrzésének nyilvántartása

Elrendelés gépvizsgálatra

Kötelező tűzvédelmi felülvizsgálatok

Megbízás munkavédelmi szakfeladatok ellátására

Orvosi vizsgálatok rendje

Megbízás gépvizsgálatra

Orvosi vizsgálatok nyilvántartása

Nem veszélyes gép használatba vétele

Rákkeltő anyaggal végzett tev. bejelentés

Cégfelmérő adatlap

Foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolás

Időszakos biztonsági felülvizsgálatra köt. munkaeszközök

Beutalás munkaköri orvosi vizsgálatra

Munkahelyi kockázatok adatai

Munka- és tűzvédelmi bírság mértéke

Munkabiztonsági szaktevékenység (amiért alkalmaznak)

Levél a dohányzási szabályok változásáról

Dohányzást tiltó táblák

Az új kistérségi NUTS-kódok

Anyagmozgatás-hátsérülés

Kockázat általános rész 2012 (eleje)

Kockázatértékelés 2012 (vége)

A CD használatához jó munkát kívánok!

Somogyi Gábor

Közreműködők:

Frissítés ideje: 2012. február 1.

Tisztelt Kolléga!

Ennek a CD-nek az elkészítésével az volt a célom, hogy mindent egy helyen és egységes szerkezetbe foglalva, a gépvizsgálatok valamennyi elkészített mintajegyzőkönyvét és egyéb dokumentumát bemutassam.

Az tudvalevő, hogy veszélyes gépet, termelőeszközt első ízben üzembe kell helyezni, melyet megelőz egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A nem veszélyes gépet, termelőeszközt pedig használatba kell venni, de ezt is megelőzi egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Ezt a két-két dokumentumot egy anyagba integráltam és külön fájlban nyitható meg ugyanennek a gépnek az időszakos vizsgálata.

Akik emelőgépek vizsgálatával foglalkoznak, azok a prezentált mintákból nagyon könnyen készíthetnek szerkezeti vizsgálatot, fővizsgálatot néhány dolog felülírásával, módosításával. A vizsgálati kérdéssorok összeállításakor igyekeztem a vonatkozó rendeletek és szabványok hatályosságát figyelembe venni, ennek ellenére lehetséges néhány apró hiba, mely elkerülte figyelmemet. Több esetben is előfordul, hogy a hivatkozott szabványt visszavont jelzéssel látták el, de még ez idáig nem került kiadásra újabb magyar nyelvű változat, ezért a kérdéssorok megfogalmazásakor a korábbi állapot lett alapul véve.

Alant három táblázatot találnak; értelemszerűen az egyik a veszélyes, a másik a nem veszélyes gépek dokumentumait tartalmazza, míg a harmadikban az olyan iratminták és segédletek felsorolása van, melyek hasznosak és fontosak lehetnek mindennapi munkánk során.

Figyelmeztetés!

A gépvizsgálat megjelenítése szerves egységet képez a vizsgálattal, illetve úgy a vizsgálatért, mint annak megjelenítéséért a vizsgálatot végző felel. Ezért a jegyzőkönyvminták nem használhatók szolgai módon kitöltve. A gépet vizsgáló személynek kell eldöntenie, hogy az adott gépen,  a vizsgált munkakörülmények között, technológiát és a helyszínt alapul véve, mit kell figyelembe vennie a jegyzőkönyv vizsgálati megállapításain túlmenően!

     A veszélyes gépek üzembe helyezés előtti vizsgálata munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

    Időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezhet.

    Emelőgépek vizsgálata az Emelőgép Biztonsági Szabályzat által meghatározott képesítési követelmények szerint végezhető.


Az alábbiakban a jogszabályi hátteret ismertetem annak érdekében, hogy ne kelljen utána nézni más helyen, találjon meg mindent itt:

Munkavédelmi üzembe helyezés

Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

(2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.

(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;

1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.

6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.

8. Faipari kézi láncfűrészgép.

9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékezőkocsi,

12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. Járműemelők.

15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

További munkaeszközök:

17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.

18. Gépi hajtású emelőtargoncák.

19. Villamos emelődobok.

20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.

21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

 

Veszélyes gépek/munkaeszközök
Géptípus vizsgálati jegyzőkönyve

Autódaru

Oszlopos forgódaru

Bakdaru

Híddaru

Villamos emelődob

Csápos emelő

Földmunkagép

Hidraulikus aknaperem emelő

Hidraulikus személyemelő

Emelőhátfal

Hulladékgyűjtő felépítmény (kukás autó

Mezőgazdasági traktor

Dízel üzemű villástargonca-

Elektromos villástargonca

PB-gázos villástargonca

Excenter présgép EDTF-90

Excenter présgép LE 250

Hidraulikus élhajlító

Hidraulikus lemezolló
     Faipari 4-fejes marógép
     Faipari körfűrész
     Faipari vastagsági gyalugép
     Faipari gérvágógép
     Faipari szalagfűrész
     Láncfűrész
     Flexomonyógép
     Fúró-lyukasztógép
     Nyomdaipari vágógép
     Ívhegesztő berendezés
     Inverteres plazmavágó berendezés
     Védőgázos hegesztő berendezés
     Kardkéses szabászgép
     Körkéses szabászgép
     Szalagkéses szabászgép
     Forschritt ZT 303-C traktor
     A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szerint:

4. § (1) A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint - ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát - a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg. A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. § (1) A munkáltató gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről.

(2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozza meg, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.

(3) Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel) tájékoztatást nyújt.

Nem veszélyes gépek/munkaeszközök
Géptípus vizsgálati jegyzőkönyve, használatba vétel,  időszakos vizsgálat

Asztali fúrógép
     Oszlopos fúrógép
     Asztali köszörűgép
     Esztergagép
     CNC esztergagép
     Csomagológép
     Lamináló-tekercsvágógép
     Kézi hidraulikus raklapemelő-1
     Kézi hidraulikus raklapemelő-2
     Kézi hidraulikus raklapemelő ellenőrző felülvizsgálat
      Ipari varrógép
     Faipari felsőmarógép
     Fémipari marógép
     Áramfejlesztő generátor
     Krokodil emelő
     Láncos emelő
     Vésőkalapács
     Spirálkaros dagasztógép
     Sütőipari kelesztő berendezés
     Kúpos gömbölyítő formázógép
     Motoros kapa
     Benzinmotoros sövénynyíró
     Szántóföldi permetezőgép
      
Iratminta neve

Űrlapvédelem be- és kikapcsolása MS Word 2003 és 2007 esetén
Tartalomjegyzék készítése
Korlátozott dokumentumvédelem
Megbízás gépvizsgálatra
Elrendelés gépvizsgálatok ciklusideje
Elektromos kéziszerszámok éves ellenőrzése
Karbantartási bizonylat
Használatba vétel
Munkavédelmi üzembe helyezés
Géptörzslap
Termelőeszközök/gépek adatfelmérése
Nem veszélyes gépek nyilvántartása
Veszélyes gépek nyilvántartása
Targonca törzslap
Megbízás elsősegély-nyújtás ellátására
Cégfelmérő adatlap 2011
Körfűrész üzemeltetési utasítás
Asztalos marógép üzemeltetési utasítás
Lánghegesztés munkabiztonsági utasítás
Útmutató hegesztő berendezés időszakos felülvizsgálatához
Kardkéses szabászgép munkabiztonsági utasítás
Szalagkéses szabászgép munkabiztonsági utasítás
Ipari varrógép munkabiztonsági utasítás
Daruismertető-darufogalmak
Emelőpép ügyrend (minta)
Nem csak daruk (pps)
Daruk és szabálytalanságok (pps)
Teherkötözés (pps)

 

A CD használatához jó munkát kívánok!

 

Somogyi Gábor

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok