Tisztelt Kolléga!

Ennek a CD-nek az elkészítésével az volt a célom, hogy mindent egy helyen és egységes szerkezetbe foglalva, a gépvizsgálatok valamennyi elkészített mintajegyzőkönyvét és egyéb dokumentumát bemutassam.

Az tudvalevő, hogy veszélyes gépet, termelőeszközt első ízben üzembe kell helyezni, melyet megelőz egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A nem veszélyes gépet, termelőeszközt pedig használatba kell venni, de ezt is megelőzi egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Ezt a két-két dokumentumot egy anyagba integráltam és külön fájlban nyitható meg ugyanennek a gépnek az időszakos vizsgálata.

Akik emelőgépek vizsgálatával foglalkoznak, azok a prezentált mintákból nagyon könnyen készíthetnek szerkezeti vizsgálatot, fővizsgálatot néhány dolog felülírásával, módosításával. A vizsgálati kérdéssorok összeállításakor igyekeztem a vonatkozó rendeletek és szabványok hatályosságát figyelembe venni, ennek ellenére lehetséges néhány apró hiba, mely elkerülte figyelmemet. Több esetben is előfordul, hogy a hivatkozott szabványt visszavont jelzéssel látták el, de még ez idáig nem került kiadásra újabb magyar nyelvű változat, ezért a kérdéssorok megfogalmazásakor a korábbi állapot lett alapul véve.

Alant három táblázatot találnak; értelemszerűen az egyik a veszélyes, a másik a nem veszélyes gépek dokumentumait tartalmazza, míg a harmadikban az olyan iratminták és segédletek felsorolása van, melyek hasznosak és fontosak lehetnek mindennapi munkánk során.

Figyelmeztetés!

A gépvizsgálat megjelenítése szerves egységet képez a vizsgálattal, illetve úgy a vizsgálatért, mint annak megjelenítéséért a vizsgálatot végző felel. Ezért a jegyzőkönyvminták nem használhatók szolgai módon kitöltve. A gépet vizsgáló személynek kell eldöntenie, hogy az adott gépen,  a vizsgált munkakörülmények között, technológiát és a helyszínt alapul véve, mit kell figyelembe vennie a jegyzőkönyv vizsgálati megállapításain túlmenően!

     A veszélyes gépek üzembe helyezés előtti vizsgálata munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

    Időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezhet.

    Emelőgépek vizsgálata az Emelőgép Biztonsági Szabályzat által meghatározott képesítési követelmények szerint végezhető.


Az alábbiakban a jogszabályi hátteret ismertetem annak érdekében, hogy ne kelljen utána nézni más helyen, találjon meg mindent itt:

Munkavédelmi üzembe helyezés

Mvt. 21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

(2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.

(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;

1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.

6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.

8. Faipari kézi láncfűrészgép.

9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékezőkocsi,

12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. Járműemelők.

15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

További munkaeszközök:

17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.

18. Gépi hajtású emelőtargoncák.

19. Villamos emelődobok.

20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.

21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.

23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk

2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

 

Veszélyes gépek/munkaeszközök
Géptípus vizsgálati jegyzőkönyve

Autódaru

Oszlopos forgódaru

Bakdaru

Híddaru

Villamos emelődob

Csápos emelő

Földmunkagép

Hidraulikus aknaperem emelő

Hidraulikus személyemelő

Emelőhátfal

Hulladékgyűjtő felépítmény (kukás autó

Mezőgazdasági traktor

Dízel üzemű villástargonca-

Elektromos villástargonca

PB-gázos villástargonca

Excenter présgép EDTF-90

Excenter présgép LE 250

Hidraulikus élhajlító

Hidraulikus lemezolló
     Faipari 4-fejes marógép
     Faipari körfűrész
     Faipari vastagsági gyalugép
     Faipari gérvágógép
     Faipari szalagfűrész
     Láncfűrész
     Flexomonyógép
     Fúró-lyukasztógép
     Nyomdaipari vágógép
     Ívhegesztő berendezés
     Inverteres plazmavágó berendezés
     Védőgázos hegesztő berendezés
     Kardkéses szabászgép
     Körkéses szabászgép
     Szalagkéses szabászgép
     Forschritt ZT 303-C traktor
     A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szerint:

4. § (1) A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint - ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát - a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg. A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. § (1) A munkáltató gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről.

(2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozza meg, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.

(3) Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel) tájékoztatást nyújt.

Nem veszélyes gépek/munkaeszközök
Géptípus vizsgálati jegyzőkönyve, használatba vétel,  időszakos vizsgálat

Asztali fúrógép
     Oszlopos fúrógép
     Asztali köszörűgép
     Esztergagép
     CNC esztergagép
     Csomagológép
     Lamináló-tekercsvágógép
     Kézi hidraulikus raklapemelő-1
     Kézi hidraulikus raklapemelő-2
     Kézi hidraulikus raklapemelő ellenőrző felülvizsgálat
      Ipari varrógép
     Faipari felsőmarógép
     Fémipari marógép
     Áramfejlesztő generátor
     Krokodil emelő
     Láncos emelő
     Vésőkalapács
     Spirálkaros dagasztógép
     Sütőipari kelesztő berendezés
     Kúpos gömbölyítő formázógép
     Motoros kapa
     Benzinmotoros sövénynyíró
     Szántóföldi permetezőgép
      
Iratminta neve

Űrlapvédelem be- és kikapcsolása MS Word 2003 és 2007 esetén
Tartalomjegyzék készítése
Korlátozott dokumentumvédelem
Megbízás gépvizsgálatra
Elrendelés gépvizsgálatok ciklusideje
Elektromos kéziszerszámok éves ellenőrzése
Karbantartási bizonylat
Használatba vétel
Munkavédelmi üzembe helyezés
Géptörzslap
Termelőeszközök/gépek adatfelmérése
Nem veszélyes gépek nyilvántartása
Veszélyes gépek nyilvántartása
Targonca törzslap
Megbízás elsősegély-nyújtás ellátására
Cégfelmérő adatlap 2011
Körfűrész üzemeltetési utasítás
Asztalos marógép üzemeltetési utasítás
Lánghegesztés munkabiztonsági utasítás
Útmutató hegesztő berendezés időszakos felülvizsgálatához
Kardkéses szabászgép munkabiztonsági utasítás
Szalagkéses szabászgép munkabiztonsági utasítás
Ipari varrógép munkabiztonsági utasítás
Daruismertető-darufogalmak
Emelőpép ügyrend (minta)
Nem csak daruk (pps)
Daruk és szabálytalanságok (pps)
Teherkötözés (pps)

 

A CD használatához jó munkát kívánok!

 

Somogyi Gábor

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok