CE - Megfelelőségi jelölés mezőgazdasági gépeken/berendezéseken 1. rész Bevezetés a CE – jelölés alapismereteibe FVM MGI Gödöllő, 2010. http://www.fvmmi.hu/hirek.php?lang=HUN&id=824&det=1 Európai füzetek – CE jelölés az ipari termékeken, 1. füzet: alapvető tudnivalók Budapest 2006, az ITDH EURO INFO KÖZPONT kiadványa Európai füzetek – CE jelölés az ipari termékeken, 2. füzet: gépek biztonsági követelményei Budapest 2005, az ITDH EURO INFO KÖZPONT kiadványa Megfelelőségértékelés Enterprise Europe Network – ITD Hungary Zrt. A piacfelügyelet átalakításának aktuális kérdései Boldizs József Szakmai Főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyasztóvédelmi Osztály Fogyasztóvédelem Magyarországon konferencia, 2010. április 22. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 768/2008/EK HATÁROZATA (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT - vonatkozású szöveg) 1993. évi X. Törvény a termékfelelősségről 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről 2009. évi CXXXIII. Törvény A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 16/2008. (VIII. 30.) NFGM r. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (hatályba lép 2009. december 29-én, egyidejűleg hatályát veszti a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról). 5/1990. (IV.12.) KöHÉM r. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 6/1990. (IV.12.) KöHÉM r. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről