1. SZVK [12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 2. melléklet II. rész, a 6. sorszám] A 2016. január 1-gyel bevezetett módosítások továbbra sem teszik lehetővé kötelező érvénynyel előírt módon az építő- és anyagmozgató kezelője számára, hogy a szakképesítése megszerzésekor a választott szakmairány feltüntetésén túl, az által a gyakorlati vizsgán kezelt gépről, vagy a géphez tartozó gépcsoportról jogosultságát igazoló dokumentumot (gépkezelői jogosítványt) kapjon. Az SZVK a 7.2 pontjában „a bizonyítvány kiadásához kapcsolódóan lehetőség van egy tanúsítvány kiadására, amelyben a vizsga szervezője rögzíti, a vizsgabizottság aláírásával tanúsítja, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgát mely géptípus igénybevételével teljesítette.” A SZVK szerinti képzésre való jelentkezéskor a jelentkezőnek a SZVK 7.3 pontja szerint meg kell adnia az által kezelni kívánt gépcsoportot. A gépcsoportot a 7.3. pontban 5 szintig tagolt pontban lévő gyűjtő fogalom adja meg, kivéve 7.3.1.3. Energiaátalakító-berendezések, mert ott ez csak 4 szintű. A gépcsoport meghatározását a SZVK csak általánosan, a következők szerint határozza meg: „A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 42–72 óra gyakorlat, amennyiben a tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő gépcsoportba tartozó gépre érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítványnyal rendelkezik.” A tanúsítványba a géptípus megadását kérni, megadni korlátozással jár, mert akár a gyártói, akár a felhasználó általi típusváltásnál a tanúsítvány érvényét veszti. A kezelői jogosultság géptípus szerinti megadást az államilag elismert szakképesítés megszerzése után – ami gépcsoportot ad meg - a munkáltató általa kidolgozott eljárás alapján a Mvt1 55. § (1.) c), valamint az EBSZ2 I. fejet 6.2. pontja alapján megtartott képzéssel kell biztosítani. 1 A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII törvény 2 A 47/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett Emelőgépek Biztonsági Szabályzata. OEME 2016. január 14.-i TÁJÉKOZTATÁSA, MAGYARÁZATA a12/2013. (III. 29.) NFM Oldal 3 / 15 2. R [40/2009 (VIII. 31.) KHEM rendelet] 2.1. Észrevételek az 1 § (1) bekezdésben leírtakhoz 2.1.1. A R. 1. § (1) bekezdés a) pontja általánosan fogalmazza meg a hatályt, amit csak a rendelet teljes terjedelmének elolvasása után lehet egyértelműen meghatározni, azaz a R. - a 2. mellékletében felsorolt gépekre; - azok kezelőire [1. § (1) bekezdés b)]; - e gépkezelők képzésére, vizsgáztatására [1. § (1) bekezdés c) ]; - a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására [1. § (1) bekezdés d)] vonatkozik. 2.1.2. Az 1.§ (3) bekezdésben meghatározott gépcsoport jelentőségét a 2. § (1) bekezdésben leírtak adják, mert az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik.” 2.2. Észrevételek a 2.§ (1) bekezdés 2. mondatában leírtakhoz: - feleslegesek, mert az 5.§ (1) és (2) bekezdési részletesen meghatározzák a gépkezelői képesítés megszerzésének lehetőségét. - zavaróak, mert az 5.§ (1) és (2) bekezdésekben leírtak az ebben a mondatban meghatározottakkal szemben mást rögzítenek. Ugyan akkor a mondat a 6/1980-as jogszabályra hivatkozik, azóta építő- és anyagmozgatógépek képzési irány létezik. Ezért e bekezdés 1. mondatában tett kitétel a 2009-óta a R 1.§ (1) bekezdés a) pontjában felsorolt területre kiképzett gépkezelők megszerzett jogosultságát indoklás nélkül megszünteti. A két jogosítvány "és" kötőszóval való összekötése miatt a 6/1980-as rendelet és az új NKH-s jogosítvány megléte együttesen kell a gépkezeléséhez. Azért, mert 2009 után már nem adtak ki 6/1980-as jogosítványt, így a 2009 után vizsgázottak e rendeleti előírás miatt semmilyen módon nem kezelhetnek a R hatálya alá tartozó emelő- és rakodógépeket. 2.3. Észrevételek a 3.§-ban leírtakhoz: 2.3.1 A 3.§ (2) bekezdés b) - c) pontjaiban leírtakat nem tartalmazza a 2. melléklet. 2.3.2 A 3.§ (3) bekezdésben leírtak nem értelmezhetőek, ellentmondásosak, mert amikor például egy vizsgára jelentkező „A” gépcsoportba tartozó gépre kíván jogosultsá- got szerezni, akkor a vizsgabizottság elnöke ne jelöljön ki vizsgára egy „B” gépcsoportba tartozó gépet. 2.4. Észrevételek a 4. §-ban leírtakhoz: OEME 2016. január 14.-i TÁJÉKOZTATÁSA, MAGYARÁZATA a12/2013. (III. 29.) NFM Oldal 4 / 15 2.4.1. A 4. § (2) bekezdés b) pontjában leírtaknál törölni kell a „kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel” szövegrészt. Indoklás: Ha valakinek már van hatályos gépkezelői képesítése, akkor biztos, hogy nem fog szaktanfolyamra jelentkezni. 2.4.2. 4. § (4) bekezdése kötelező részvételt ír elő. Csak az 5. § (2) bekezdésben leírtak ismerete alapján dönthető el, hogy az előírt kötelezettség az e bekezdésben meghatározott tanórákon való részvételre vonatkozik. (Meg egyébként is, ha valaki nem akar szaktanfolyamra jelentkezi, az annak elvégzésére nem kötelezhető.) 2.4.3. 4. § (5) bekezdéshez kiegészítés: A szakképzésről szóló törvényben a meghatározott feltételek: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 31. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki: a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és – a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjá- ban meghatározott kivétellel – legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik 2.5. Észrevételek, kiegészítések az 5. §. egyes pontjaihoz. 2.5.1. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint vizsgát tehet az aki: 2.5.1.1. A 2. melléklet szerinti gépcsoportokra érvényes OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők [ba)]. Ezek a következők lehetnek: i.) 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 1993-tól  52 8299 04 9 0 06 Könnyűgépkezelő A bizonyítványban a géptípust megjelölt  52 8390 04 9 0 08 Nehézgépkezelő A bizonyítványban a géptípust megjelölt ii.) 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet - 2008 ig  31 5256 02 Könnyűgépkezelő  31 5256 03 Nehézgépkezelő iii.)1/2006. (II. 17.) OM rendelet 2008-2010 között 31 582 06 0000 00 00 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesí- tés  31 582 06 0100 31 01 Emelőgépkezelő rész-szakképesítés  31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető rész-szakképesítés  31 582 06 0010 31 01 Könnyűgépkezelő elágazás  31 582 06 0010 31 02 Nehézgépkezelő elágazás iv.) 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet 2010-2013 A könnyűgépkezelő és nehézgépkezelő képzés elnevezés megszűnt 31 582 06 0000 00 00 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesí- tés  31 582 06 0100 31 01 Emelőgépkezelő (kivéve targonca) elágazás  31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető elágazás OEME 2016. január 14.-i TÁJÉKOZTATÁSA, MAGYARÁZATA a12/2013. (III. 29.) NFM Oldal 5 / 15 v.) 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet Hatályos a : 12/2013. (III. 29.) NFM rendeletben kiadott SZVK kiadásával 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés  Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakirány  Targoncavezető szakirány 2.5.1.2. Bárki, akinek a 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján 1980. 01. 25 – 2009. 01.01 között kiadott építőgépkezelői jogosítványa van [bb)]. Kiegészítés: Egyes képző, vizsgáztató szervezetek az építőgépkezelői jogosítvány mellé 1993 és 2009 között az aktuális OKJ-s bizonyítványt is kiadtak. 2.5.2. A 5. § (2) bekezdés A 5. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti építőgépkezelői jogosítvánnyal rendelkezők a bejegyzett gépkezelési jogosultságnak megfelelő gépcsoportban a R. szerinti jogosultságot szaktanfolyam végzése nélkül, gyakorlati vizsga letétele nélkül szerezhetik meg. 2.6. Észrevételek, kiegészítések az 7. §-hoz (Vizsga) A R. a 4. melléklet az oktatási ismeretanyagot a 4. § (4) bekezdésben megadott óraterjedelmű oktatásnak megfelelően a következők szerint tartalmazza:  Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása  A gép üzembe helyezése  Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása)  Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges). Kérdés: milyen a vizsga eredménye, ha az irányító hibásan irányít?  A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása. A R-ben sehol nem szerepel, hogy hány vizsgatárgyat kell a sikeres vizsgához teljesí- teni, valamint az sem, hogy miből kell állni a gyakorlati vizsgának. Ezt a képző intézetek a kompetenciájuk alapján nyilván majd meg fogják határozni. 2.7. . Észrevételek, kiegészítések az a 8. §-hoz. A 8. § (4) bekezdés 2. mondata szerint a 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2016. június 30-ig jogosít. Ez azt is jelenti, hogy a 2. mellékletben meghatározott gépcsoportokba nem tartozó gépekre igazak a 8. § (4) bekezdés 1. mondatában leírtak. „Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzésé- ről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít”. Ami azt is jelenti, hogy a 2. mellékletben meghatározott gépcsoportokba nem tartozó gépekre igazak a 8. § (4) bekezdés 1. mondatában leírtak, azaz a 2. mellékletben nem szereplő gépek továbbra is kezelhetőek a 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvánnyal. Az, hogy az együttes rendelet alapján milyen gépekre, gépcsoportokra adtak ki építőgépkezelői jogosítványokat az együttes rendelet visszavonásáig (2009. 01. 01.-ig) különböző szervezetek honlapján elérhető volt, azonban ezek most már nem érhetők el. Kivételt jelent az OEME honlapja, ahol OEME 2016. január 14.-i TÁJÉKOZTATÁSA, MAGYARÁZATA a12/2013. (III. 29.) NFM Oldal 6 / 15 http://oeme.hu/downloads/2012/09/Epitogepkezelok_kategoria_070706.pdf címen szerepel egy 2007-es összeállítás, mintegy 500 feletti gépfajtával. Itt kell felhívni a figyelmet, hogy a honlapon az „Érdeklődők”-nek szóló összeállítást ki kell egészíteni azzal, hogy az emelőgépek területén a munkavédelemi előírások betartásának ellenőrzésével megbízott hatóság az államilag elismert szakképesítés megfelelőségét (OKJ) ellenőrzi. Az 1. melléklet tartalmazza azokat a gépcsoportokat, amelyek kezelésére az R. és az SZVK képzésein résztvevők jogosultságot, illetve tanúsítványt szerezhetnek. A táblázat tartalmazza az R. és az SZVK egyes gépcsoportjainak megfeleltetését, illetve megadja, hogy az SZVK szerinti hány olyan gépre szerezhető gépkezelői jogosultság, amelyet az R. nem tartalmaz. Budapest, 2016. január 10. Dr. Kása László elnök Az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében az rendelet szövege mellett az egyes észrevételek táblázatos formában a következő:

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok