Országos Emelőgépes Egyesület 40/2009 NFM és a 12/2013 NFM rendelet szerinti gépcsoportok 1. melléklet N o Kód Megnevezés 2 szerinti N o N o Gépcsoport szám Megnevezés Gépfajta 1 szerinti N o A nem egyezők sorszáma 7.3.1.1 Alapozás, közmű- és fenntartási- gépek 11 Univerzális földmunkagépek 1 7.3.1.1.1. Alapozás gépei Cölöp és szádfal verő berendezés 1 12 Kotrók Kőzetfúró berendezés 2 13 Árokásók Réselő berendezés 3 14 Földtolók Talajfúró berendezés 4 15 Földgyaluk Egyéb alapozás gépei 5 16 Földnyesők Egyéb cölöpöző berendezés 6 2 7.3.1.1.2. Közműépítés gépei Alagcsövező gép 7 1 1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép (MSZ EN 474-4) 15 Csősajtoló berendezés 8 2 1212 Gumikerekes kotrók (MSZ EN 474-5) 17 Dréncső fektető berendezés 9 3 1222 Lánctalpas kotrók 17 Kábelfektető berendezés 10 4 1223 Teleszkópos kotrók 17 Komplett csőfektető berendezés. 11 5 1311 Vedersoros árokásók 17 Talajvízszint süllyesztő aggregát. 12 6 1412 Földtolók 18 Egyéb Közműépítés gépei 13 7 1522 Földgyaluk 18 3 7..3.1.1.3. Fenntartás gépei Csatornavizsgáló és tisztító berendezés 14 8 1612 Földnyesők 18 Földmű fenntartó gép 15 Nyesedékaprító berendezés 16 33 Villástargoncák Önjáró fűnyíró és fűkasza 17 36 Speciális anyagszállító és anyagtovábbító járművek Egyéb Fenntartás gépei 18 7.3.1.2. Emelőgépek (kivéve targonca) 9 3312 Gyalogkíséretű targoncák 22 4 7.3.1.2.1. Járműves daruk Autódaru 21 10 3313 Vezetőállásos targoncák 23 Emelve szállító gépjárművek 11 3324 Vezetőüléses targoncák 24 Járműre szerelt daru 23 12 3624 Betonszállító mixer 20 Lánctalpas daru 22 13 3626 Betonszállító mixer betonszivattyúval 20 Egyéb Járműves daruk 14 3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek 20 5 7.3.1.2.2. Járműves emelőszerkezetek, berendezések Gépjármű emelő-hátfalak 16 15 3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek 20 Konténer emelő 20 Reptéri catering jármű 19 42 Emelő- és szerelőállványok Egyéb Járműves emelőszerkezetek, berendezések 20 1.) 40/2009 NFM szerint 2.) 12/2013 NFM szerint ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÓ GÉPCSOPORTOK II. ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉPEK FÖLDMUNKAGÉP GÉPCSOPORTOK I. FÖLDMUNKAGÉPEK III. EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK 2016.01.13 1/6 Országos Emelőgépes Egyesület 40/2009 NFM és a 12/2013 NFM rendelet szerinti gépcsoportok 1. melléklet N o Kód Megnevezés 2 szerinti N o N o Gépcsoport szám Megnevezés Gépfajta 1 szerinti N o A nem egyezők sorszáma 1.) 40/2009 NFM szerint 2.) 12/2013 NFM szerint 43 Konténer emelők 6 7.3.1.2.3. Személyemelők és szerelőállványok Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány 21 44 Járműves daruk Építési teheremelő 22 45 Rakodógépek Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd 23 Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók 24 16 4213 Gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1) 5 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű 19 17 4221 Mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495) 6 Hidraulikus szerelőkosaras utánfutó 25 18 4223 Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280) 6 Hídvizsgáló 26 19 4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű 6 Mobil szerelő állvány 17 20 4374 Konténer emelők 5 Mobil szerelő kosár 18 21 4411 Autódaruk (MSZ EN 13000) 4 Ollós emelőállvány 27 22 4431 Lánctalpas daruk 4 Egyéb Személyemelők és szerelőállványok 28 23 4451 Járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999) 4 7 7.3.1.2.4. Emelőszerkezetek Emelő asztal 29 24 4511 Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ EN 474-3) 16 Felrakógép 30 25 4572 Kompaktorok 16 Gépi hajtású csörlő 31 26 4593 Vagonkirakók 16 Járműemelő 32 Körülkerített emelőterű emelő- berendezés 33 53 Útépítés gépei Parkoló emelő 34 55 Alagútépítés gépei Színpadtechnikai emelő-berendezés 35 56 Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései Szintkülönbség kiegyenlítő 36 Vasúti emelő (Emelőoszlop) 37 27 5316 Talajstabilizátorok 25 Villamos emelődob 38 28 5323 Betonbedolgozó finischer 25 Egyéb Emelőszerkezetek 39 29 5341 Aszfaltbedolgozó finischer 25 8 7.3.1.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk Ablakdaru 40 30 5344 Aszfaltburkolat maró 25 Árbocdaru 41 31 5599 Alagútépítő gépek 31 Bakdaru 42 32 5631 Útfenntartó-, és karbantartó gépek 27 Forgódaru 43 IV. KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉS GÉPEI, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚTEMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP GÉPCSOPORTOK 2016.01.13 2/6 Országos Emelőgépes Egyesület 40/2009 NFM és a 12/2013 NFM rendelet szerinti gépcsoportok 1. melléklet N o Kód Megnevezés 2 szerinti N o N o Gépcsoport szám Megnevezés Gépfajta 1 szerinti N o A nem egyezők sorszáma 1.) 40/2009 NFM szerint 2.) 12/2013 NFM szerint 33 5632 Földműfenntartó gépek 27 Födémdaru 44 Híddaru, futódaru 45 Konzoldaru 46 Portáldaru 47 Úszódaru 48 Villamos futómacska 49 Egyéb kötöttpályás és úszódaruk 50 9 7.3.1.2.6. Toronydaruk 51 10 7.3.1.3. Energiaátalakító- berendezések Áramfejlesztő, áramforrás 52 Biogáz hasznosító berendezés 53 Gázkompresszor 54 Gőzfejlesztő 55 Hegesztő aggregát 56 Hőlégfúvó 57 Légsűrítő 58 Szárító berendezések 59 Egyéb energia átalakító berendezés 60 7.3.1.4. Építési anyagelőkészítő gépek 11 7.3.1.4.1. Keverőgépek Aszfaltkeverő telep 61 Betonkeverő telep 62 Gravitációs betonkeverő 63 Habarcskeverő 64 Kényszerkeverésű betonkeverő 65 Mészoltó gép 66 Egyéb keverőgépek 67 12 7.3.1.4.2. Megmunkáló és gyártó gépek Betonelemgyártó berendezés 68 Betonacél megmunkáló gép 69 Kő megmunkáló berendezés 70 Egyéb Megmunkáló és gyártó gépek 71 13 7.3.1.4.3. Törő, őrlő, osztályozó gépek Anyagosztályozó berendezés 72 2016.01.13 3/6 Országos Emelőgépes Egyesület 40/2009 NFM és a 12/2013 NFM rendelet szerinti gépcsoportok 1. melléklet N o Kód Megnevezés 2 szerinti N o N o Gépcsoport szám Megnevezés Gépfajta 1 szerinti N o A nem egyezők sorszáma 1.) 40/2009 NFM szerint 2.) 12/2013 NFM szerint Kőtörő, őrlő és aprítógép 73 Egyéb Törő, őrlő, osztályozó gépek 74 14 7.3.1.4.4. Egyéb építési anyagelőkészítő gép 75 7.3.1.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek 15 7.3.1.5.1. Univerzális földmunkagépek Traktor alapú univerzális földmunkagép 1 76 Univerzális földmunkagép 77 16 7.3.1.5.2. Rakodógépek Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók 24 Kompakt rakodó 25 Vagonkirakó 26 Egyéb rakodógépek 78 17 7.3.1.5.3. Kotrógépek Gumikerekes kotró 2 Lánctalpas kotró 3 Teleszkópos kotró 4 Úszókotró 79 Vedersoros kotró és árokásó 5 Egyéb kotrógépek 80 18 7.3.1.5.4. Földnyesők, földtolók Földtoló 6 Földgyalu 7 Földnyeső 8 Egyéb Földnyesők, földtolók 81 19 7.3.1.5.5. Szivattyúk és folyadékszállító gépek Betonszivattyú 82 Bitumenszivattyú 83 Habarcsszivattyú 84 Szivattyú aggregát 85 Toalett leeresztő gépjármű 86 Víz-, és szennyvíz szivattyú 87 Vízágyú 88 Vízfeltöltő gépjármű 89 Zagy és iszapszivattyú 90 2016.01.13 4/6 Országos Emelőgépes Egyesület 40/2009 NFM és a 12/2013 NFM rendelet szerinti gépcsoportok 1. melléklet N o Kód Megnevezés 2 szerinti N o N o Gépcsoport szám Megnevezés Gépfajta 1 szerinti N o A nem egyezők sorszáma 1.) 40/2009 NFM szerint 2.) 12/2013 NFM szerint Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek 91 20 7.3.1.5.6. Szállítógépek Betonszállító mixer gépkocsi 12 Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval 13 Dömper (kerekes anyagszállító) 92 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek 14 Szállító és válogatószalagok 93 Szennyvízszállító és szippantó járművek 15 Egyéb szállítógépek 94 21 7.3.1.5.7. Tömörítő gépek Gumihenger 95 Kompaktor 96 Statikus henger 97 Vibrációs henger 98 Vibrációs tömörítő lap 99 Egyéb tömörítő gépek 100 7.3.1.6. Targoncák 22 7.3.1.6.1. Vezetőüléses targoncák 9 23 7.3.1.6.2. Vezetőállásos targoncák 10 24 7.3.1.6.3. Gyalogkíséretű targoncák 11 7.3.1.7. Útépítő- és karbantartógép kezelő 25 7.3.1.7.1. Útépítő gépek Alagútépítő gép 31 Aszfaltbedolgozó finischer 29 Aszfaltburkolat maró 30 Betonbedolgozó finischer 28 Talajstabilizátor 27 Egyéb útépítő gépek 101 26 7.3.1.7.2. Útburkolat javító gépek Aszfalt és betonburkolat bontó 102 Aszfalt és betonvágó gép 103 2016.01.13 5/6 Országos Emelőgépes Egyesület 40/2009 NFM és a 12/2013 NFM rendelet szerinti gépcsoportok 1. melléklet N o Kód Megnevezés 2 szerinti N o N o Gépcsoport szám Megnevezés Gépfajta 1 szerinti N o A nem egyezők sorszáma 1.) 40/2009 NFM szerint 2.) 12/2013 NFM szerint Aszfalt újrahasznosító berendezés 104 Emulziószóró berendezés 105 Kátyúzó gép 106 Önjáró útburkolati jelfestő 107 Útkorona átfúró berendezés 108 Egyéb Útburkolat javító gépek 109 27 7.3.1.7.3. Karbantartó gépek Ároktisztító-maró munkagép 110 Hómaró és hótoló gépek 111 Só- és homokszóró gép 112 Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép 113 Önjáró seprőgép 114 Útfenntartó és karbantartó gépek 32 Egyéb útfenntartó- és karbantartógép 33 Egyéb karbantartó gépek 115 27 88 Egyéb gépfajták darabszáma: A 40/2009 (VIII. 31.) rendelt hatálya alá nem tartozó gépfajták száma

Az oldal sütiket használ. Az Ok gombra kattintva, engedélyezi használatukat.
Ok